Kinh Thánh

Thái độ dứt khoát

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 04/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên, T. Phanxicô Assisi (N), Ngày Trung Thu.
Lời Chúa: 
Lc 9,57-62
Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa" (Lc 9,62).

Quyền hành là để phục vụ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 03/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 9,51-56
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem (Lc 9,51).

Khiêm nhường

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 02/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên, Thiên Thần Hộ Thủ (N)
Lời Chúa: 
Mt 18,1-5.10
"Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,3)

Hành động

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 01/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa: 
Mt 21,28-32
Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !" nhưng rồi lại không đi. (Mt 21,30)

Con Người sẽ bị nộp

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 30/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,43b-45
Người nói với các môn đệ : "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,44)

Sao Ngài biết tôi ?

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 29/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên, Các TLTT Micael, Gabriel, Raphael (K)
Lời Chúa: 
Ga 1,47-51
Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa" (Ga 1,50).

Ông ấy là ai ?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 28/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,7-9
Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" (Lc 9,9)

Hãy đi!

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 27/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9,1-6
"Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi" (Lc 9,4).

Ai là mẹ, là anh em tôi ?

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 26/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên, T. Cosma, T. Đamianô, tử đạo.
Lời Chúa: 
Lc 8,19-21
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8,21)

Tôi có bất công với bạn không ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20,15)