Kinh Thánh

Nước Trời là của những người giống như trẻ nhỏ

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 19/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,13-15
"Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng." (Mt 19,14)

Có được phép rẫy vợ không?

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 18/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,3-12
"Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." (Mt 19,5)

Yêu thương tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 17/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18,21-19,1
"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18,22)

Có Thầy ở giữa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 16/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18,15-20
"Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy." (Mt 18,20)

Tin Chúa sẽ thực hiện

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 15/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên-Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa: 
Lc 1,39-56
"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,45)

Chu toàn bổn phận

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 14/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27
"Để khỏi làm gai mắt họ, anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." (Mt 17,27)

Sống trước sự hiện diện uy quyền của Thiên Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 13/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 14,22-33
Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,27)

Nếu có lòng tin

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 12/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,14-20
"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." (x. Mt 17,20)

Theo Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 11/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên, thánh Clara
Lời Chúa: 
Mt 16,24-28
"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?" (Mt 16,24)

Hồng ân đức tin

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 10/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên: Thánh Laurensô
Lời Chúa: 
Ga 12,24-26
"Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời." (Ga 12,25)