Kinh Thánh

Ánh sáng cuộc đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/04/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)

Rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/04/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng ( K)
Lời Chúa: 
Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.  (Mc 16,15)

Ngài Đến Và Cùng Đi Với Họ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 19/04/2017 (All day)
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24, 26)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Mùa Chay năm A

Tin Mừng Thánh Gioan ghi lại câu chuyện Chúa Giê-su cho anh La-da-rô sống lại nhằm nói lên chân lý về Chúa Kitô.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay- năm A

Theo Đức Giê-su thì mù không phải là một cái tội. Cố tình bịt tai nhắm mắt do sự cứng lòng tin như các đầu mục Do thái mới là tội.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Một người mù lòa tầm thường được thấy vì tin vào Đức Giêsu. Những người có chức vị cao trọng đầy quyền thế thì lại không nhìn ra ánh sáng chân lý.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Mùa Chay năm A

Chúa Giê-su không những cho anh mù bẩm sinh nhìn thấy bằng đôi mắt giác quan, Ngài còn mở cho anh đôi mắt đức tin nữa. 

Em và Chúa Giêsu - Truyền Tin

Xem Video

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/03 - Lễ Truyền Tin

Chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Biến cố sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm A (Ban phụng tự)

Sự mù lòa về thể lý gây đau khổ cho con người có khiếm khuyết về thị giác, sự mù lòa về tinh thần làm cho con người không nhận ra ánh sáng của Đức Kitô.