Kinh Thánh

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Muốn được về trời với Chúa sau khi kết thúc cuộc sống ở dưới trần gian này chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đo là sống yêu thương như Chúa đã sống.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A

Tôi sống lời mời gọi sám hối để quay về với Đức Giêsu? Đức Giêsu là nguồn sống và cứu độ của tôi? Tôi thể hiện niềm tin của tôi vào Đức Giêsu như thế nào trong cuộc sống?

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Phục Sinh năm A

Các Kitô hữu thời đế quốc Rôma bị bách hại đã dùng dấu hiệu con cá để nhận diện nhau. Những ai không biết mật hiệu ấy ắt hẳn không thuộc cộng đoàn mà có thể là kẻ trộm.

Gắn liền với Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 17/05/2017 (All day)
Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15, 1-8
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." (Ga 15,5)

Hãy đi...

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 15/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14, 21-26
"Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" (Ga 14,22)

Thầy đi để dọn chỗ cho các con

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 14/05/2017 (All day)
Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,1-12
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. (Ga 14,12)

Ánh sáng của Đức Kitô

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 10/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 12, 44-50
"Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta".(Ga 12,44)

Sống tin tưởng vào Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 09/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,22-30
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. (Ga 10,28)

Được sống và sống dồi dào

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 07/05/2017 (All day)
Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 10, 1-10
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)

Bỏ Thầy chúng con biết theo ai

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 06/05/2017 (All day)
Thứ Bảy đầu tháng, tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6, 60-69
Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68)