Kinh Thánh

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần III Thường Niên B

Chúa Giêsu chọn môn đệ là những người chài lưới ít học, những người bạn thường đồng bàn với Ngài lại là những người tội lỗi thu thuế. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 thường niên, năm B

Người là ai mà thấy được tư tưởng, đọc được tâm hồn sâu kín của chúng tôi bằng ánh mắt yêu thương, thông suốt...như muốn nói rằng: "Ta chẳng muốn gì ngoài bản thân của con"

Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 4 Thường Niên

Tin mừng Mác-cô hôm nay trình bày Đức Giê-su khởi đầu sứ mạng Thiên Sai vào một ngày Sa-bát tại một hội đường thành Ca-phác-na-um miền Ga-li-lê. 
 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần III Thường Niên B

Ngọn đèn mà Chúa Giêsu nói ở đây có thể ám chỉ Tin Mừng của Ngài, và cũng có thể ám chỉ chính Con Người của Ngài. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần III Thường Niên B

Qua dụ ngôn người gieo giống hôm hay, Chúa muốn khuyến cáo mọi người: không phải chỉ nghe thôi là đủ, mà còn phải "nghe và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả" nữa.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần III Thường Niên B

Chúa hiện diện cách thầm lặng, cùng đồng hành với ta giữa biển đời. Bề ngoài, Chúa làm như ngài vắng mặt, như để ta sống một mình. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 thường niên, năm B

Chúa Giêsu đã diễn tả con đường khó khăn này bằng một khẳng định làm cho nhiều người cảm thấy phải sợ: "Ai muốn theo Tôi mà không từ bỏ cha mẹ, nhà cửa, vợ con và cả mạng sống mình thì không xứng đáng là môn đệ của Tôi".

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Thuờng niên năm B

Từ xưa đến nay, ai đọc đoạn Tin Mừng này hẳn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi động cơ nào khiến các môn đệ đầu tiên “lập tức” bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giê-su. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần III Thường Niên, năm B

Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng giảng đạo tại xứ Ga-li-lê mà nội dung được tóm gọn trong câu: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần II Thường Niên

Chúa không muốn một mình mãi mãi đích thân đi rao giảng Tin Mừng, mặc dù cách này hữu hiệu hơn, nhưng Ngài đã chọn một số người để làm công việc này.