Kinh Thánh

Hãy sẵn sàng

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 24/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên, T.Antôn Maria Claret, Giám mục.
Lời Chúa: 
Lc 12,35-38
Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. (Lc 12,38)

Của cải thế gian

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,13-21
Người đáp : "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?" (Lc 12,14)

Lập trường

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên A, Chúa Nhật Truyền Giáo.
Lời Chúa: 
Mt 22,15-21
Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." (Mt 22,21)

Chối đạo

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 21/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,8-12
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. (Lc 12,9)

"Men" Pharisêu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 20/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,1-7
Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Lc 12,2)

Pharisêu chính hiệu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 19/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên, T.Gioan Brêbeuf, linh mục.
Lời Chúa: 
Lc 11,47-54
"Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy !" (Lc 11,47)

Truyền giáo

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 18/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên, T.Luca, Tác giả sách Tin Mừng (K)
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10,2)

Lối sống giả hình

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 17/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên, T.Ignatiô Antiôchia, GM, tử đạo (N)
Lời Chúa: 
Lc 11,37-41
Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (Lc 11,41)

Cứng lòng tin

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 16/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên, T.Margarita Alacoque, trinh nữ.
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. (Lc 11,31)

Chọn và gọi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 15/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A.
Lời Chúa: 
Mt 22,1-14
"Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. (Mt 22,12)