Kinh Thánh

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 20 thường niêm, năm A

Khi nghe người đàn bà ngoại giáo xứ Ca-na-an kêu xin giúp con gái của bà đang bị quỷ ám, Đức Giê-su im lặng và khi môn đệ cầu bầu cho bà thì Người giải thích lý do là “chỉ được sai đến với chiên lạc nhà It-ra-en mà thôi”.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XX Thường niên năm A

Để tôn vinh các bậc cha mẹ đã góp công đào tạo các tài năng trẻ, người ta đã xưng tụng họ là “bệ phóng của các tài năng”. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 20 thường niên - Năm A

Nếu bà đã không kiên trì trong thử thách và can đảm chấp nhận cả những điều xem ra có vẻ xúc phạm tới phẩm giá cá nhân cũng như danh dự của cả dân tộc mình thì chắc là đã không có phép lạ.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 20 thường niên - Năm A

Chúa đã để cho mình bị chinh phục và chấp nhận theo như lời người đàn bà kêu xin. Con bà đã được cứu  và câu chuyện đã được kết thúc có hậu.

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Ngày nay, tuy Mẹ Maria đã lên Trời, nhưng Mẹ vẫn luôn cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng ta là con cái Mẹ đang còn ở trần gian. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta được chết lành trong tay Đức Mẹ.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 19 thường niên- năm A

Người cũng cho phép Phê-rô được đi trên mặt nước và lập tức cứu ông khỏi bị chìm và đưa ông lên thuyền bình an khi ông biết cậy trông kêu cầu Người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 19 Thường niên, năm A

Những vất vả, khó khăn của các môn đệ khi vượt biển là cơ hội để các ông thêm một lần nữa nhận ra uy quyền của Đức Giêsu.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIX Thường niên năm A

Sợ hãi là tâm trạng thường tình khi ta đứng trước những hiểm nguy, những mối đe dọa nghiêm trọng. Không ít những sách báo hướng dẫn 

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 19 thường niên - Năm A

Sau Phép lạ bánh hóa nhiều thì Chúa giục các tông đồ của Chúa phải xuống thuyền và trở về bờ bên kia trước. Chúa không cùng đi với các ông. Một mình Chúa ở lại.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 19 thường niên - Năm A

Lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa có những lúc phẳng lặng như một mặt hồ phản chiếu trong suốt soi rõ những vẻ đẹp thiên nhiên.