Kinh Thánh

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIII Thường niên năm A

Thông thường khi đứng trước lỗi lầm của người anh em, người ta thích cư xử theo kiểu “thế gian” là lên án, bêu xấu, rỉ tai với người khác. 

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 23 thường niên - Năm A (+video)

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu khuyên mọi người hai điều hết sức cụ thể và rất cần thiết cho cuộc sống của mọi người.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 thường niên - Năm A (+video)

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta hai điều: Trước hết là phải biết sửa lỗi cho nhau và thứ hai là phải biết tụ họp lại mà cầu nguyện chung với nhau.

Nước Thiên Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 31/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 13,18-21
Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. (Lc 13,21)

Giải thoát

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 30/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,10-17
Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 13,13)

Yêu thương

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 29/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
Đức Giê-su đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (Mt 22,37)

Tuyển chọn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 28/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên, T.Simon và T.Giuđa, Tông Đồ (K)
Lời Chúa: 
Lc 6,12-19
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Sáng suốt nhận định

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 27/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,54-59
Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng." (Lc 12,59)

Ước mong

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 26/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !" (Lc 12,49)

Tỉnh thức

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 25/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,39-48
Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. (Lc 12,43)