Kinh Thánh

Quà tặng của Thiên Chúa tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/06/2017 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
Ga 20,19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22)

Chúa là niềm vui

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 03/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 21, 20-25
Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy (Ga 21,22)

Yêu mến Thầy

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 02/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 21,15-19
"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,17)

Nên một trong Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 01/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 17,20-26
"Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một." (Ga 17,23)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Thăng Thiên năm A

Trước khi lên trời, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trên một ngọn núi tại Ga-li-lê, Người đã trao cho các ông sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh:

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

 Lòng mến Chúa không phải chỉ dừng lại ở tình cảm và lời nói, nhưng phải được thể hiện qua hành động tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa...

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VI Phục Sinh năm A

Khi ở với môn đệ, Chúa Giê-su vừa là Thầy, vừa là Đấng Bảo Trợ các ông. Nay sắp rời bỏ các ông về trời, Ngài hứa ban một Đấng Bảo Trợ khác thay Ngài. 

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Phục Sinh năm A

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su trấn an các môn đệ “đừng xao xuyến!” Thế nhưng chính Ngài lại xao xuyến, xao xuyến đến cực độ. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Bao nhiêu năm trời theo Chúa, các tông đồ đã có dịp thấy Chúa là một con người thật là vĩ đại và kỳ diệu. Chưa hề bao giờ các ông ấy thấy Chúa có vẻ là một người chiến bại. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Muốn được về trời với Chúa sau khi kết thúc cuộc sống ở dưới trần gian này chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đo là sống yêu thương như Chúa đã sống.