Kinh Thánh

Thêm lòng tin

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 17,5-10
Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." (Lc 17,5)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Với đức tin, ta có thể thấy và làm được những việc cao trọng cho Chúa, nhưng công trạng thuộc về Chúa và ơn Chúa ban vì Chúa thương chứ không phải vì ta đáng công.

Phụng vụ Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Môi Côi

Các bài đọc hôm này đề cao vai trò của Đức Mẹ Maria trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và là mẫu gương của đời sống đức tin cho Kitô hữu.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVII mùa Thường Niên năm C

Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến tương quan giữa lòng tin và các biến cố xảy ra trong đời sống Kitô hữu.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVI Thường Niên Năm C

Hãy quan tâm đến những người anh em chung quanh chúng ta và giúp đỡ họ với tình bác ái yêu thương.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXV Thường Niên Năm C

Đọc Tin Mừng Chúa Giêsu, chúng ta luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện dạy dỗ rất thâm thúy, nhưng lại đầy tính nhân văn của các dụ ngôn.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Khi của cải đã hết, tôi còn lại gì? Chúa có nhận tôi vào nước của Ngài không? Nên dùng tiền của cách khôn ngoan để đến khi hết tiền và hết đời, ta được Chúa nhận vào nước trời.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXV mùa Thường Niên năm C

Hãy trở nên khôn ngoan để nhận thấy rằng cuộc sống kết hiệp vĩnh cửu với Thiên Chúa mới là điều quan trọng và đáng quan tâm đối với chúng ta.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIV Thường Niên Năm C

 Con người lưu lạc khỏi vòng tay Thiên Chúa, Thiên Chúa lạc mất con người. Cả dòng lịch sử cứu độ trải dài hàng thế kỷ là hành động của Thiên Chúa tình yêu đi tìm con người. Bởi thế, dòng lịch sử cứu độ đã ghi một dấu ấn tích cực, đó là dấu ấn của cả Hội Thánh Chúa và biết bao nhiêu anh chị em đã đáp lại sự tìm kiếm của Chúa.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Giêsu dùng ba hình ảnh của người chăn chiên, người phụ nữ và người cha trong các dụ ngôn để nói lên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.