Kinh Thánh

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Thường niên - năm A

Sau khi trình bầy ‘tám mối phúc’ như một chuẩn mực ắt có và đủ cho những ai muốn bước theo Ngài, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra hai khái niệm chính để nói về bản chất của người môn đệ.

Làm chứng cho sự thật

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,14-29
"Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện." (Mc 6,20)

Đi rao giảng

Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,7-13
"Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi." (Mc 6,7)

Cứng lòng tin

Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,1-6
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mc 6,4)

Đến cùng Chúa

Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 5,21-43
"Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu." (Mt 5,28)

Loan truyền tình thương của Chúa

Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 5,1-20
"Loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con." (Mc 5,19)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật IV Thường Niên - năm A

Thật là kỳ thú vì năm nay (Giáp Ngo) ngày Mùng Ba Tết lại trùng vào Chúa Nhật thứ IV Thường Niên – Lễ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Theo Lịch Phụng vụ của Giáo Hội thì ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam được dùng Ngoại lich (IM: “Institutio generalis Missalis Romano 2002 – Quy chế tổng quát sách lễ Rô-ma 2002”): Ba ngày đầu Xuân là dịp sum họp gia đình để CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Mùng Một Tết), KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Mùng Hai Tết) và THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Mùng Ba Tết). Để đạt được những ước nguyện tốt đẹp đó thì không gì bằng kính dâng lên Thiên Chúa toàn bộ gia tộc (từ tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất bóng đến con cháu hiện diện trong gia đình) – như năm xưa Đức Maria và Thánh Giu-se dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh – để cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ân sủng cho gia đình trong Năm Mới.

  JM. Lam Thy ĐVD (thanhlinh.net)

Nhiệt tâm làm việc

Mồng Ba Tết
Lời Chúa: 
Mt 25,14-30
"Phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa." (Mt 25,29)

Bài giảng đón mừng năm mới Giáp Ngọ 2014

Những lời chúc xuân của Chúa Giêsu xem ra lạ thường và khó hiểu. Trong đêm giao thừa, Chúa ban tám mối phúc thật, phải gọi là tám mối phúc thiệt, nghĩa là thật mà thiệt!

Thờ cha kính mẹ

Mồng Hai Tết
Lời Chúa: 
Mt 15,1-6
"Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử." (Mt 15,4)