Kinh Thánh |

Kinh Thánh

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Dự phần vào bí tích Thánh Thể là trở nên một với Chúa Kitô, và cũng là trở nên một với những người đồng bàn với ta, là các tín hữu trong một nhà thờ, anh em trong nhà, các bạn đồng hành trong Chúa.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Giêsu củng cố Hội Thánh bằng Thánh Thần của Người, Đấng sẽ là sức mạnh sinh động và hướng dẫn tác vụ truyền bá sứ điệp của Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời sống mỗi Kitô hữu và Giáo Hội về phương diện đức tin cũng như thực hành.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C

Hôm nay, ngày Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay, gọi là ngày Chúa Nhật Vui Tươi vì chữ đầu tiên của ca nhập lễ trong Chúa Nhật này là “hãy vui lên”.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình?

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 7 - Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

Danh hiệu “Con Thiên Chúa” nói lên mối tương quan duy nhất và vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô với Thiên Chúa, Cha của Người. Người là Con Một của Chúa Cha và là chính Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa lễ Chúa nhật thứ ba Thường niên năm C

Các bài đọc hôm nay nói đến việc Thiên Chúa cứu độ dân Người nhiều lần bằng nhiều cách.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 6 - Sa ngã

Do ma quỷ cám dỗ, con người muốn trở nên “như Thiên Chúa” mà “không cần Thiên Chúa, vượt qua Thiên Chúa và không theo Thiên Chúa”.

Kinh Thánh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Hình ảnh minh hoạ Thánh Kinh bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh hàng tuần, nhằm giúp cho các em thiếu nhi tiếp cận với Lời Chúa một cách gần gũi hơn. Phúc Âm tuần này: Lc 3, 15-16. 21-22