Kinh Thánh

Đón Chúa

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 13,16-20
"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." (Ga 13,20)

Ánh sáng

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 12,44-50
"Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm." (Ga 12,46)

Theo Chúa

Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,22-30
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi." (Ga 10,27)

Cửa chuồng chiên

Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,1-10
"Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân." (Ga 10,9)

Đi qua cửa

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
Lời Chúa: 
Ga 10,1-10
"Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào." (Ga 10,10)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh - năm A (Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho Ơn Thiên Triệu)

Chúa Giêsu là Vị Mục Tử. Chúng ta được mời gọi sống hợp nhất với Vị Mục Tử nhân lành này để đời sống của mình được sinh hoa trái tốt lành.

Theo ai?

Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,51.60-69
"Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời." (Ga 6,68)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Người giữ cửa ràn phải biết hết mọi người trong gia tộc. Người nhà dẫn chiên ra vào cửa ràn này, còn kẻ trộm thì leo tường.

Ở trong Chúa

Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,52-59
"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy." (Ga 6,56)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A

Trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, hình ảnh Chúa Giê-su là vị Mục Tử Nhân lành là hình ảnh nổi bật nhất.