Kinh Thánh

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần xét như là những mối tương quan trong đời sống Kitô hữu, được cụ thể hóa và đơn giản hóa qua dấu Thánh Giá cùng với lời tuyên xưng: ‘Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần’.

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

Ngày Lễ Hiện Xuống nhắc nhớ việc Chúa Thánh Thần được ban cho các tín hữu sơ khai, và cũng là biến cố khai sinh Giáo hội.

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên năm B

Các bài đọc hôm Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Đức Giêsu Kitô thăng thiên (lên trời) nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng (truyền giáo)...  

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm B

 

Cùng một thực tại ‘mồ trống’ phải đối diện, nhưng đã gây ra những phản ứng khác biệt nhau...

 

Sống kết hợp mật thiết với Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/09/2016 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 25 Thường Niên - T. Anrê Kim Têgôn và các bạn tử đạo - Lễ nhớ
Lời Chúa: 
Lc 8,19-21
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8, 21)

Sống gương mẫu

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 19/09/2016 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,16-18
"Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng" (Lc 8,17).

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/03/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Lễ Tro - Thánh Casimirô
Lời Chúa: 
Lc 5,27-32
Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người (Lc 5, 27-28)

Khôn ngoan đích thực

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 09/12/2016 (All day)
Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng năm A
Lời Chúa: 
Mt 11,16-19
Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động (Mt 11,19)

Con đường Nội tâm

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/12/2016 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 3, 1-12
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." (Mt 3, 2)

Rao giảng Lời Chúa tại Việt Nam trong 50 năm qua (1960-2010)

Hội Thánh VN đã mở rộng cửa đón lấy luồng gió mới của một Công đồng được mệnh danh "Công đồng của Kinh Thánh".