Kinh Thánh

Chúa quan phòng

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
"Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy." (Mt 6,34)

Tâm hồn trẻ nhỏ

Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10, 13-16
"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó." (Mc 10,15)

Bài giảng Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sống mối tương quan đối với những giá trị và thực tại vật chất trần thế. Tiền bạc không phải là thứ mua được tất cả.

Yêu thương nhau

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ" (Mc 10,9)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Đoạn Phúc Âm hôm nay nói một cách chi tiết điểm thứ nhất trong phần thứ hai của Kinh lạy Cha: "Xin cho chúng con lương thực hàng ngày".

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 8 Thường niên - năm A

Các bài đọc lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta liên lỉ khám phá sự hiện diện và quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời con người.

Gương sáng

Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,41-50
"Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn." (Mc 9,42)

Đồng cộng tác

Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,38-40
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con." (Mc 9,40)

Phục vụ

Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,30-37
"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy." (Mc 9,37)

Xin ban thêm lòng Tin

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 9,14-29
"Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi" (Mc 9,24)