Kinh Thánh

Tha thứ

Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
"Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em." (Mt 6,14)

Sống chân thật trước mặt Chúa

Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6.16-18
"Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." (Mt 6,6)

Yêu thương kẻ thù

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con." (Mt 5,44)

Không trả đũa

Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
"Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa." (Mt 5,39)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Thiên Chúa thương yêu thế gian đến mức cho Con của Ngài xuống thế gian để cứu độ chúng ta. Ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được sống đời đời.

Thiên Chúa tình yêu

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
Lời Chúa: 
Ga 3,16-18
"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người." (Ga 3,16)

Chân thật

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
"Có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra." (Mt 5,37)

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A

Hôm nay Giáo Hội dẫn chúng ta vào trọng tâm quan trọng nhất của niềm tin khi Giáo Hội hướng chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm cột trụ của Đạo.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

Những câu vắn gọn của bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay là một trình bày thật sinh động niềm tin của người Kitô hữu chúng ta, đồng thời cũng nói lên cái cốt lõi của đời sống ấy.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay lần lượt làm nổi bật các cách thức mặc khải khác nhau về Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi Vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần