Kinh Thánh

Bài giảng Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A

Chúa Giêsu đã nói đến sự sống và sự chết. Đây là những qui luật sống thật quan trọng và thật khắt khe Chúa Giêsu đưa ra để chỉ đường dẫn lối theo Chúa.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXII Thường niên năm A

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta gặp rất nhiều chương, nhiều đoạn nói lên cái nghịch lý của cuộc đời, của con người hay nói cách khác gợi cho con người thấy trước những nghịch cảnh mà họ phải đương đầu. 

Khiêm tốn

Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 23,8-12
"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mt 23,12)

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Sau khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả, Hêrođia đã lấy giao cạy miệng ra và đâm một nhát thấu qua cái lưỡi đã dám nói lên những lời xúc phạm đến bà.

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân đã để lại cho Giáo Hội nhiều áng văn lỗi lạc về Thiên Chúa tuyệt đỉnh của tình yêu. Những châm ngôn của Ngài đã trở nên bất hủ...

Ngày 27/08: Thánh nữ Monica

Ngạn ngữ của người Roma có câu: Không ai có thể cho cái mình không có. Bà Monica thánh thiện cho nên sự thánh thiện của bà đã tràn qua người con.

Bài giảng Thánh lễ Phong chức Linh mục Dòng Tên Việt Nam (21.08.2014)

Chức linh mục sinh ra từ “Mầu nhiệm Vượt qua”, linh mục là “con người vượt qua” cùng với “Đức Kitô Vượt Qua”, rao giảng và cử hành “Mầu nhiệm Vượt qua”,...

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Phêrô tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô. Chúa Giêsu bổ nhiệm Phêrô làm người lãnh đạo của Giáo hội và người giữ chìa khóa nước trời.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên - năm A

Hình ảnh ‘chiếc chìa khóa được trao’ trong bài đọc thứ nhất cũng như bài Phúc âm muốn ám chỉ đến một địa vị và quyền bính kèm theo địa vị ấy, địa vị và quyền bính chỉ có thể là phục vụ.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXI Thường niên năm A

Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-su, vậy mà Người lại “cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô”!  Có phải là Chúa Giê-su mâu thuẫn không?