Kinh Thánh

Kiên nhẫn

Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13,30)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Kho báu và ngọc quý nói lên giá trị không lường được của Nước Trời. Muốn đạt được Nước Trời, con người phải nổ lực đi tìm và hy sinh tất cả để gìn giữ khi tìm thấy.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XVII Thường niên năm A

Đề tài về Nước Trời được tiếp tục khai triển trong bài Tin Mừng hôm nay. Vì Nước Trời có giá trị tuyệt đối nên đòi hỏi người tiếp nhận phải đặt việc tìm kiếm Nước Trời lên trên mọi sự. 

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Ơn hiểu biết

Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không." (Mt 13,11)

Sinh hoa kết quả

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,1-9
"Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả..." (Mt 13,8)

Ngày 26/07: Bài giảng lễ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, thân sinh và thân mẫu của Đức Mẹ Maria, nói rõ hơn là ông bà ngoại của Chúa Giêsu.

Bài giảng lễ Thánh Giacôbê (tiền), tông đồ (25/07)

Giacôbê là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai đã lấy máu đào của mình làm chứng cho Chúa Giêsu, như thế ứng nghiệm lời Chúa tiên báo cho ông.

Thực thi ý Chúa

Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)

Dấu chỉ

Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,38-42
"Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào..." (Mt 12,39)