Kinh Thánh

Tính đáng tin cậy của Thánh Kinh (1)

Tính chất đáng tin cậy của một tài liệu cổ như Thánh Kinh phải được xem xét dưới hai khía cạnh căn bản đó là khía cạnh sử học và khía cạnh khảo cổ học.

Các Tháng Do Thái

Niên lịch Do-thái cũng gồm 12 tháng. Nhưng các tên gọi và thời gian của mỗi tháng không giống cách gọi của Lịch Tây phương. Một vài thông tin sau đây giới thiệu gọn gàng tên các tháng, đồng thời cho thấy các tháng ấy được Kinh Thánh nhắc đến trong những bản văn nào.

Các bài tường thuật về phép lạ trong Kinh Thánh

Trong quá trình lịch sử người ta vẫn cố gắng viết cho ra tiểu sử Chúa Giêsu. Và khi đó những bài tường thuật về phép lạ thường bị loại ra ngoài. Thế là chỉ trích lại bùng lên, vì chúng đã cắt xén hình ảnh Chúa Giêsu.

Chúa cứu dân

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/01/2017 (All day)
Thứ hai tuần III thường niên A
Lời Chúa: 
Mc 3, 22-30
"Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ" (Mc 3,22)

Hãy nghe Lời Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/01/2017 (All day)
Chúa Nhật III thường niên A
Lời Chúa: 
Mt 4, 12-23
 "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" ( Mt 4,14)