Kinh Thánh |

Kinh Thánh

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 17 thường niên

Với bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có thái độ kiên nhẫn bao dung hơn đối với Giáo Hội của Ngài.

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 17 thường niên

Nước Trời quý giá hơn tất cả. Bởi vì chỉ có Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn, còn mọi giá trị khác có ngày sẽ mất. "Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn thì nào được ích gì?" (Mt 16,26).  

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 17 thường niên

Với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng, Chúa muốn cho chúng ta thấy, Ngài sẵn sàng chấp nhận tình trạng pha trộn tốt xấu trong Nước của Thiên Chúa ở giai đoạn trần thế. Ngài sẵn sàng chờ đợi.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Nếu chúng ta chỉ đi tìm những thứ hay hư nát thì hãy coi chừng. Một lúc nào đó chúng ta sẽ trắng tay!  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm B (+video)

Lương thực của trần gian dù quí giá đến đâu đi nữa cũng không thể bảo đảm mãi mãi cho sự sống của con người được.

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 17 thường niên

Thiên Chúa không phô trương về mình bằng những việc giật gân, cũng không ép buộc sự tự do của con người. 

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 16 thường niên

Dụ ngôn cỏ lùng trong bài Tin Mừng hôm nay là một dấu chỉ sống động về lòng nhân từ và bao dung của Thiên Chúa. Cỏ lùng đã được gieo vào đồng lúa, nhưng không phải vì thế đồng lúa hóa ra đồng hoang.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 16 thường niên

Khi gieo hạt, người nông dân phải luôn tin tưởng rằng, dầu có phải mất đi một số hạt nhưng nhất định cuối cùng, mùa gặt cũng phải đến. Những người đi gieo Lời Chúa, cũng phải có niềm tin như thế.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 Thường Niên, năm B (+video)

Nơi Chúa làm Phép lạ. Đó là một cánh đồng vắng, nơi thiếu thốn đủ mọi phương tiện của cuộc sống kể cả những thứ cần thiết như thực phẩm chẳng hạn.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 17 Thường Niên, năm B (+video)

Tin Mừng ghi Chúa hỏi ông Philipphê như vậy để thử ông thôi chứ Người biết mình sắp làm gì rồi (Ga 6,6).