Kinh Thánh

Chứng nhân của cõi vĩnh hằng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XI mùa Thường Niên - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lời Chúa: 
Lc 1, 57-66.80
"Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó." (Lc 1,80)

Thánh Tâm Chúa

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XI mùa Thường Niên - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: 
Mt 11, 25-30
"Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng." (Mt 11,30)

Tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
"Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em." (Mt 6,14)

Sống chân thật trước mặt Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 21/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6.16-18
"Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." (Mt 6,6)

Yêu thương kẻ thù

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con." (Mt 5,44)

Không trả đũa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 19/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
"Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa." (Mt 5,39)

Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 18/06/2017 (All day)
Chúa Nhật XI mùa Thường Niên A - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Lời Chúa: 
Ga 6, 51-59
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời." (Ga 6,51)

Chân thật

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 17/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
"Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không." (Mt 5,34.37)

Giữ Đức Khiết Tịnh

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 16/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 27-32
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi."  (Mt 5,28)

Làm hoà

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 15/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,20-26
"Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ." (Mt 5,24)