Hội Thánh

Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (1)

Mầu nhiệm Giáo Hội thánh thiện được biểu lộ trong chính việc thành lập. Thực thế, Chúa Giêsu đã khai sinh Giáo Hội bằng việc rao giảng Phúc Âm rằng Nước Thiên Chúa đã đến như đã hứa trong Thánh Kinh từ ngàn xưa: "Thời gian đã trọn, Nước Thiên Chúa gần đến".

Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)

Ngày nay ai cũng công nhận Hiến Chế tín lý về Giáo Hội là then chốt của cả Công Ðồng Vaticanô II. Là vì, sau thế chiến thứ nhất, vấn đề bản tính Giáo Hội đã trở thành trọng tâm của các cuộc tranh luận về thần học. Quả thực các Công Ðồng trước, như lịch sử chứng minh, đã luôn cố gắng đưa ra những giải đáp thích hợp với nhu cầu thời cuộc; nhưng vấn đề bản tính sâu xa của Giáo Hội vẫn còn là trọng tâm cho các cuộc tranh luận và cho các quyết định của Công Ðồng Vaticanô II.

Tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" (Ecclesia in Asia) của ĐGH Gioan Phaolo II

Đề cương tuần thường huấn Linh mục tại Gp Đà Lạt năm 2000: tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu".

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói, người thắp ánh sáng Phục sinh, con người của nỗ lực đại kết và đối thoại tôn giáo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": kết thúc

Chúc tụng Thiên Chúa vì các dân tộc Á Châu, thật phong phú trong sự đa dạng, nhưng lại hiệp nhất trong niềm khát khao hòa bình và sự sống viên mãn.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 7

Những chứng nhân Tin Mừng: các chủ chăn, đời sống thánh hiến và các hội truyền giáo, người giáo dân, gia đình, giới trẻ, truyền thông xã hội và các thánh tử đạo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 6

Phục vụ cho sự thăng tiến con người: học thuyết xã hội.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 5

Hiệp thông và đối thoại để truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 4

Đức Giêsu Đấng Cứu Thế loan báo ơn huệ. Các vị trí ưu tiên của việc loan báo Tin Mừng tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 3

Chúa Thánh Thần với Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, với Thân Thể Đức Kitô, và với Sứ Vụ của Giáo Hội tại Á Châu.