Hội Thánh

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói

Đức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng không sợ những bầy sói, người thắp ánh sáng Phục sinh, con người của nỗ lực đại kết và đối thoại tôn giáo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": kết thúc

Chúc tụng Thiên Chúa vì các dân tộc Á Châu, thật phong phú trong sự đa dạng, nhưng lại hiệp nhất trong niềm khát khao hòa bình và sự sống viên mãn.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 7

Những chứng nhân Tin Mừng: các chủ chăn, đời sống thánh hiến và các hội truyền giáo, người giáo dân, gia đình, giới trẻ, truyền thông xã hội và các thánh tử đạo.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 6

Phục vụ cho sự thăng tiến con người: học thuyết xã hội.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 5

Hiệp thông và đối thoại để truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo phải đi đôi với nhau.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 4

Đức Giêsu Đấng Cứu Thế loan báo ơn huệ. Các vị trí ưu tiên của việc loan báo Tin Mừng tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 3

Chúa Thánh Thần với Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, với Thân Thể Đức Kitô, và với Sứ Vụ của Giáo Hội tại Á Châu.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 2

Đức Giêsu Kitô, Con Người-Thiên Chúa, Đấng Cứu độ. Đức Giêsu Kitô: Chân Lý của Nhân Loại.

Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu": chương 1

Á Châu, nơi sinh của Đức Giêsu và của Giáo Hội với những thực tại tôn giáo và văn hóa, kinh tế và xã hội, chính trị ở trong quá khứ lẫn hiện tại.

Giới Thiệu Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu" (Ecclesia in Asia)

Giáo Hội tại Á Châu là tài liệu hậu Thượng Hội Ðồng mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố trong chuyến công du mục vụ của Ngài tại Á Châu.