Hội Thánh

Tìm hiểu về các Công đồng của Giáo Hội

Một vài khái niệm về Công đồng và liệt kê 21 Công đồng Chung.

Buổi họp mặt với các giáo sĩ - tu sĩ Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo

Trong bầu khí Giáo Hội vừa khai mạc Năm Đức Tin, nhằm thực hiện giáo huấn của Công đồng Vatican II, sáng ngày 13.10.2012, các nữ tu năm 3 Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình, đã đến giao lưu với tập đoàn Giáo sĩ tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo...

Giới thiệu bản dịch Tông Huấn “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI), tái bản lần thứ nhất

Tông huấn này đã được ĐTC ký ngày 30-9-2010, nhân lễ kính thánh Giêrônimô, linh mục, vị thánh bổn mạng của những người yêu mến, học hỏi, loan truyền và giảng dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh.

Thư mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội tại Việt Nam, đồng thời cùng anh chị em suy tư về Năm Đức Tin.

Sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám Mục XIII

Trong số các bài phát biểu, người ta đặc biệt chú ý đến nhận định của vị TGM người Philippines, GM Socrates Villegas của GP Lingayen-Dagupan.

Phiên họp khoáng đại thứ II và III của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 13

Phiên khoáng đại thứ 3 đã nhóm họp lúc 9 giờ trước sự hiện diện của ĐTC và dưới quyền chủ tọa theo lượt của ĐHY Robles, TGM giáo phận Guadalajara bên Mehicô.

Phiên họp khoáng đại thứ I của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 13

Sáng 8-10-2012, khoản 260 nghị phụ Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên họp khoáng đại đầu tiên trước sự hiện diện của ĐTC.

Nhật ký Hội nghị Thường niên kỳ II-2012 Hội đồng Giám mục Việt Nam [4]

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng, “Thư Mục Vụ Năm Đức Tin” của HĐGMVN gởi cộng đồng Dân Chúa đã được ban soạn thảo hoàn tất hiệu đính lần cuối cùng.

Đức Thánh Cha kỷ niệm 50 năm Công Đồng chung Vatican 2

ĐTC Biển Đức 16 đã nhắc nhớ và đề cao đặc tính thời sự của Công Đồng như địa bàn hướng dẫn hành trình của Giáo Hội ngày nay.

 

Lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Luther phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục

Sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận là các phát biểu của những vị lãnh đạo Tin Lành Luther (ngày 9-10) và Anh giáo (ngày 10-10).