cuộc sống và Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/03 - Lễ Truyền Tin

Chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Biến cố sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí. Lại một lần nữa chúng con được nghe một câu chuyện đẹp. Cha có thể nói là rất đẹp. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện của một người mù, lại mù từ khi mới sinh. Qua câu chuyện này, chúng ta được thấy thật rõ tình thương của Chúa. Tình thương ấy được bộc lộ ra như thế nào thì chúng con sẽ hiểu.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Nhìn lại quá trình làm thay đổi cuộc sống của người mù, chúng ta thấy có nhiều điều rất thú vị.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A (+video)

Cơn khát tâm linh của chúng ta chẳng thể nào được thoả mãn bằng những giá trị của thế gian. Những cơn khát tình, khát tiền, khát danh vọng, quyền lực, càng cố thoả mãn lại càng khát hơn.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A

Đọc xong câu chuyện này cha thấy nó rất phù hợp với Mùa Chay. Cha đố chúng con biết tại sao cha dám nói thế? Mùa Chay là mùa kêu gọi người ta đồi mới cuộc đời và trở về với Chúa. Cha thấy câu chuyện hôm nay là một cuộc đổi đời và trở về với Chúa rất đẹp, đẹp ngoài sự tưởng tượng của cha. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay như thế nào thì chúng ta đã rõ. Giáo hội cố ý cho đọc cả câu chuyện vì tính cách đặc biệt của nó. Qua câu truyện này, chúng ta có thể rút ra được một bài học...rất phù hợp với Mùa Chay: Bài học về sự trở lại.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Riêng đối với tôi, tôi thích gọi là Chúa nhật Chúa biến hình và hiển dung. Hơi tham lam một chút nhưng gọi như thế mới lột hết được nội dung của biến cố Chúa thực hiện trước mặt các môn đệ rất thân tín của Chúa hôm nay.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A

Cuộc biến hình và hiển dung của Chúa đã làm cho các môn đệ vững tin hơn. Tuy nhiên niềm tin ấy còn phải được củng cố thêm bằng biến cố Phục sinh. Chỉ sau biến cố Phục sinh và được Chúa Thánh Thần biến đổi, các tông đồ mới trở thành những người hoàn toàn thuộc về Chúa.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A

Sau những ngày chay tịnh Chúa cảm thấy đói. Đói là một hiện tượng tự nhiên sau khi Chúa đã nhịn ăn 40 ngày. Thời gian 40 ngày theo Khoa học là giới hạn con người có thể chịu được.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư lễ tro (Lm ĐTQ)

 Ăn chay là một phương thế hữu hiệu để rèn luyện tâm hồn. Ăn uống là nhu cầu sơ đẳng của con người. Làm chủ được nhu cầu sơ đẳng là bước đầu tiến đến làm chủ bản thân.