Chứng nhân thời đại

Chân dung linh mục Việt Nam: Batôlômêô Nguyễn Văn Thật

Là người giàu tình cảm, cha yêu thương họ đạo và giáo dân mình, và cũng buồn khi phải rời nơi mình gắn bó, nhưng cha cũng sẵn sàng để được Bề Trên sai đi nơi khác.

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

Đức cha Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 23-07-1909 tại họ đạo Phước Lễ, tỉnh Bà Rịa. Thụ phong Lm ngày 21-09-1935. Ngài được thụ phong GM ngày 05-05-1965

Chân dung linh mục Việt nam: Linh mục Giuse Phùng Thanh Quang

sinh ngày 31-10-1926 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Là con thứ năm trong bảy người con của ông bà cố Bênêđictô Phùng Văn Thế và Maria Nguyễn Thị Hòa

Chân dung linh mục Việt nam: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đậu

Sinh năm 1912 tại xứ Hiệp Hòa, tỉnh Long An. Trong gia đình có 10 anh chị em. Ngài là người thứ 7. Người anh sát với ngài là cha Nguyễn Huỳnh Điểu

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Không được đến với giáo dân, Đức cha đã trăn trở suy nghĩ làm sao để đời sống đức tin của giáo dân được nuôi dưỡng. Hàng tuần ngài gửi các bài suy niệm Lời Chúa đến từng xứ họ.

Phong chân phước cho ký giả mù

Ký giả Manuel Lozano Garrido, thường được gọi là “Lolo”, sẽ được phong chân phước ngày thứ bảy 12-6-2010 tại quê nhà Linares, Tây Ban Nha.

Linh mục từng là tiếng nói của người nghèo

Đó là Cha Giuse Wresinski (1917-1988), Đấng sáng lập Phong trào Thế Giới Thứ Tư ATD. Cha đúng là tiếng nói của những người nghèo khổ cùng cực trên thế gian

“Người làm phép lạ ở Montreal” được phong thánh

ĐTC Bênêđictô đã công bố: Thầy Anrê Bessette (1845-1937), một tu sĩ Dòng Thánh Giá, “người làm phép lạ ở Montreal”, sẽ được phong thánh vào ngày 17-10-2010.

Chân dung linh mục Việt Nam: cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ

Cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ sinh năm 1910 tại Hải Phòng. Ngài là một linh mục đã trải qua nhiều đau thương nhưng vẫn luôn nhiệt thành và mẫu mực trong đời mục tử

Chân dung linh mục Việt Nam: Đức ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh

Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh sinh ngày 10-04-1922 tại tỉnh Hà Nam, quê hương thánh tử đạo Antôn Nguyễn Đích, trong một gia đình công giáo đạo đức