Các Thánh

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 29/08/2016 (All day)
Thứ Hai tuần 22 mùa Thường Niên - Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Augustinô sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ ngài là thánh nữ Monica.

Ngày 27/08: Thánh nữ Monica

Lời cầu nguyện và nước mắt của Monica đã được Chúa chấp nhận. Sau những thất bại, Augustinô đã tìm đường trở lại cùng Thiên Chúa. Monica vui mừng dâng lời tạ ơn.

Trung tín

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 27/08/2016 (All day)
Thứ Bảy tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 27/08: Thánh nữ Monica
Bài liên quan: 
Lời Chúa: 
Mt 25,14-30
"Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". (Mt 25,21)

Tỉnh thức

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 25/08/2016 (All day)
Thứ Năm tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 25/08: Thánh Luy, hoàng đế & Thánh Giuse Calasanz, linh mục
Lời Chúa: 
Mt 24,42-51
"Các con hãy tỉnh thức, các con cũng phải sẵn sàng" (x. Mt 24,42.44)

Ngày 25/08: Thánh Luy, hoàng đế & Thánh Giuse Calasanz, linh mục

Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, bằng gương sáng của mình, đã dạy chúng ta dành thời giờ cho Thiên Chúa.

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/08/2016 (All day)
Thứ Tư tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)

Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ

Thánh Bartôlômêô là một trong người trong nhóm 12, sách Phúc Âm thứ tư không nói gì tới Bartôlômêô, nhưng lại chỉ ghi nhận tên Nathanael, liên hệ với Philipphê.

Ngày 23/08: Thánh Rôsa thành Lima, đồng trinh

Thánh Rôsa là thánh nữ tiên khởi của miền Nam Mỹ Châu. Ngay từ nhỏ, Rôsa đã có một đời sống đạo đức gương mẫu thùy mị đơn sơ từ lời nói tới cách ăn mặc.

Thiên Chúa ở cùng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 22/08/2016 (All day)
Thứ Hai tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." (Lc 1,28)