Các Thánh

Ngày 30-09: Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh

Phải nói Giêrônimô là một con người rất thức thời. Hiểu được những nhu cầu của Giáo hội và đáp ứng lại một cách hết sức tốt đẹp. Đây là bài học chung cho cả Giáo hội.

Ngày 29/09: Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabriel, Raphael

Theo như các lần các ngài xuất hiện, hiện ra, ta thấy các ngài là những vị thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ.

Ngày 06-10: Thánh Brunô, linh mục

Thánh Brunô sinh ở Cologne, nước Ðức. Ngài là thầy giáo nổi tiếng ở Rheims được bổ nhiệm làm chưởng ấn của Tổng Giáo phận và ngài là một ẩn tu.

Ngày 28/09: Thánh Venceslao, Tử đạo

Thánh Venceslao sinh năm 907, mất năm 935. Ngài nổi tiếng là người đạo đức và bênh vực những người cô thế cô thân. Sau khi Ngài chết dân chúng tôn kính như một vị tử đạo

Ngày 27/09: Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục - lễ nhớ

Vinh Sơn đệ Phaolô sinh ngày 24-4-1580. Lễ kính ngài trước đây là ngày 19 tháng 7 nhưng hiện nay được cử hành vào ngày giỗ của ngài 27 tháng 9 hằng năm.

Ngày 26-09: Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử vì đạo

Thánh Cosma và Đamianô là hai anh em sinh đôi. Các ngài được đặt làm thánh bổn mạng các y sĩ và các nhà giải phẫu.

Ngày 23/09: Lễ Cha Thánh Piô

Thánh Piô Pietrelcina là linh mục Dòng Phanxicô và là nhà thần bí, thường gọi là Cha Thánh Piô hoặc Piô Năm Dấu.

Ngày 21/09: Thánh Matthêu, tông đồ, tác giả sách Phúc Âm - Lễ kính

Thánh Matthêu là một người thu thuế trong thành Caphanaum nơi Chúa Giêsu sinh sống... Ngài đã tử vì đạo để làm chứng cho đức tin ngài rao giảng.

Ngày 20/09: Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử vì đạo

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ kính thánh Andrê Kim và Thánh Phaolô Chung cùng các bạn tử đạo tại Giáo Hội Đại Hàn.

Ngày 19/09: Thánh Gianuariô giám mục tử đạo

Thánh Gia-nu-a-ri-ô, sống vào thế kỷ thứ ba. Lòng nhân đức và tài trí thông minh của ngài đã đưa ngài lên chức Giám mục giáo phận Bê-nê-ven.