Các Thánh

Tôi đã trông thấy Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 22/07/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần XV mùa Thường Niên - Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)

Lòng nhân từ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 21/07/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần XV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,1-8
“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ.” (Mt 12,7)

Vác Thánh Giá

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 17/07/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XV mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,34-11,1
"Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy." (Mt 10,38)

Sự yếu lòng

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 04/07/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 8,23-27
Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" (Mt 8,26)

Ngày 29/6: Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ

Lễ hôm nay không phải là ngày tử đạo của hai vị thánh Tông Đồ, nhưng có lẽ là ngày di chuyển hài cốt của hai vị vào hang toại đạo trên đường Vua Appia.

Ngày 28/6: Thánh Irênê Giám mục, tử đạo

Thánh Irênê sinh tại Tiểu Á và giữa thế kỷ II. Dù bận rộn với công việc rao giảng của vị mục tử, thánh nhân vẫn viết sách để chống lại lạc giáo...

Ngày 27/6: Thánh Cyrillô Alexandria, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Cyrillô Alexandria là người có đức tin sâu xa, có lòng yêu Chúa và Giáo hội. Ngài ra công chống lại những tư tưởng lạc giáo với luận lý sắc bén...

Ngày 24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh Gioan Tẩy Giả đến để dọn đường đón Đấng Cứu Thế bằng lời rao giảng và kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối.

Ngày 22/6: Thánh Paulinô, Giám mục Nôla

Thánh Paulinô sinh tại Bordeax khoảng năm 355, mất năm 431. Ngài có đời sống đạo đức và sống tinh thần thanh thoát trước của cải. Đối với Ngài, Đức Kitô mới là gia sản quý nhất của cuộc đời.

Ngày 21/6: Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ

Thánh Luy Gonzaga sinh năm 1568, mất năm 1591. Ngài ảnh hưởng nền giáo dục từ một người mẹ đạo đức. Ngài sống tinh thần từ bỏ và có lòng yêu mến Đức mẹ cách đặc biệt.