Các Thánh

Phần tốt nhất

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha
Lời Chúa: 
Lc 10, 38-42
"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)

Ngày 31/07: Thánh Ignatio Loyola, linh mục

Don Inigo Lopez de Recalde sinh khoảng năm 1481 tại miền đồi núi Basque gần làng Azpeytia. Thánh Ignatiô được suy tôn hiển thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622.

Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlogô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Phêrô có biệt hiệu là kim ngôn bởi tài hùng biện đặc biệt của Ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405, mất năm 450. Năm 1729 được đặt làm tiến sĩ Hội Thánh.

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha

Chúng ta biết chắc về thánh Martha qua 2 giai thoại trong Phúc Âm. Khi bà nhiệt thành đón rước Chúa Giêsu và khi bà tín thác vào Chúa trước cái chết của Laxarô.

Ngày 31/07: Bài giảng lễ Thánh Ignatio Loyola, linh mục

Ignatio nhà Loyola là một tu sĩ, nhà thần học lớn của Giáo hội Công giáo Rôma. Ngài sáng lập nên Dòng Tên và là bề trên tổng quyền đầu tiên của hội dòng này.

Ngày 29/07: Bài giảng lễ Thánh Martha

Đọc trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa đã tuyên bố rất rõ, cả cuộc đời công khai của Chúa, dường như Chúa sống ở ngoài đường hơn ở trong nhà.

Ngày 26/07: Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam

ĐTC Gioan Phaolô II tuyên chân phước một thanh niên Việt Nam, tử vì đạo ngày 26-07-1644, được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.

Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200.

Phục vụ

Ngày 25-07, Thánh Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Ngày 26/07: Bài giảng lễ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, thân sinh và thân mẫu của Đức Mẹ Maria, nói rõ hơn là ông bà ngoại của Chúa Giêsu.