Các Thánh

Ngày 30/07: Thánh Phêrô Chrysôlogô

Thánh Phêrô có biệt hiệu là Chrysôlôgô (Kim Ngôn) bởi tài hùng biện đặc biệt của Ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405, tại miền Imola, nước Ý. 

Ngày 29/07: Thánh nữ Mácta

Chúng ta biết chắc về thánh Mácta qua 2 giai thoại trong Phúc Âm, khi bà nhiệt thành đón rước Chúa Giêsu (x. Lc 10,38-42) và trước cái chết của Lagiarô (x. Ga 11,1-44).

Hạnh phúc đích thực

Thứ Ba tuần XVII mùa Thường Niên - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 13,16-17
"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)

Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200.

Ngày 26/07: Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, tử vì đạo tiên khởi tại Việt Nam

ĐTC Gioan Phaolô II tuyên chân phước một thanh niên Việt Nam, tử vì đạo ngày 26-07-1644, được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.

Phục vụ

Thứ Hai tuần XVII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Ngày 25/07: Thánh Giacôbê (tiền), tông đồ

Thánh Giacôbê (tiền) là con của ngư phủ Giêbêđê và bà Salomê, anh của Tông đồ Gioan. Phúc Âm thường nhắc đến hai anh em này có tính nóng nảy.

Ngày 22/07: Thánh nữ Maria Magđala

Thánh nữ Maria thành Magđala là người được gọi đầu tiên trong số các phụ nữ được Chúa Giêsu chữa bệnh, nay theo và phục vụ Người.

Tôi đã trông thấy Chúa

Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà (Ga 20,18)

Trân trọng & bảo vệ

Thứ Bảy tuần XV mùa Thường Niên - Ngày 16/7: Đức Mẹ núi Carmel
Lời Chúa: 
Mt 12,14-21
"Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói..." (Mt 12,20)