Các Thánh

Ngày 22-11: Thánh Cêcilia, đồng trinh tử đạo

Một vị thánh đã sống xa cách chúng ta cả gần 18 thế kỷ, nhưng những hình ảnh hiếm hoi về đời sống của vị thánh trẻ này vẫn còn thật sống dộng trong lòng nhiều người.

Ngày 21-11: Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh

Thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong câu chuyện hôm nay nhằm đề cao những người lắng nghe và làm theo Lời Chúa.

Ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Thánh nhân sinh năm 1271: Ngài là con của vua Aragon Pierre II. Thánh nhân tuy sống trong gia đình vua chúa quyền quí, nhưng Ngài lại luôn có tâm hồn đạo đức.

Bị mọi người ghen ghét

Chúa Nhật XXXIII TNA - Kính trọng thể các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
"Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu rỗi." (Mt 10,22)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm A - Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Rao giảng chân dung người môn đệ Chúa Kitô với những đòi hỏi có vẻ quá khắt khe: ‘từ bỏ chính mình’, ‘vác thập giá’ để ‘bước theo’ Đức Giêsu khổ nạn...

Ngày 24/11: Các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam - Gợi ý suy niệm Phúc Âm (Có file đính kèm)

Gương hy sinh quả cảm của các Ngài thật sáng ngời và Giáo hội qua 3 đời Giáo hoàng đã tuyên 117 vị lên hàng chân phước, và Đức Gioan Phaolô II đã tuyên hiển thánh, ngày 19-6-1988.

Ngày 15/11: Thánh Albertô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức và Đức giáo hoàng Piô XII đã đặt Ngài làm thánh bảo trợ cho những ai say mê nghiên cứu khoa học tự nhiên.

Bài giảng Chúa Nhật 33 Thường Niên A - Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)

Gian khổ có cao, hình phạt có nặng, nhưng lòng thành của các ngài còn cao hơn. Cái chết của các Ngài thật đáng làm cho chúng ta phải tự hào.

Lời tạ ơn

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 17,11-19
“Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15)

Đền thờ của Chúa

Chúa Nhật XXXII Thường Niên A - Ngày 09/11: Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Ga 2,13-22
Chúa nói: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Đền Thờ ở đây là chính thân thể Người. (Ga 2,19.21)