Các Thánh

Chúa quan phòng

Ngày 28/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
Mt 2,13-18
"Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người." (Mt 2,13)

Bền chí đến cùng

Ngày 26/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Thánh Stêphanô, phó tế tử vì đạo tiên khởi
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
“Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.” (Mt 10,22)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: 26/12 Thánh Stêphanô

Số phận những người theo Chúa là chịu bắt bớ như Ngài. Nhưng trong những thử thách đó, người môn đệ cảm thấy được an ủi, vì đó là dịplàm chứng cho Thầy.

Chất vấn

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng - Ngày 14-12: Thánh Gioan Thánh Giá
Lời Chúa: 
Mt 21,23-27
"Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó." (Mt 21,24)

Ngày 07/12: Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Ambrôsiô đã mạnh dạn đứng lên bệnh vực chân lý và kỷ luật của Giáo Hội, chống lại các bè rối. Thánh nhân qua đời ngày 04/4/397.

Đã thấy những việc lạ lùng

Thứ Hai tuần II Mùa Vọng - Ngày 07/12: Thánh Ambrôxiô
Lời Chúa: 
Lc 5,17-26
"Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng." (Lc 5,26)

Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo

Phanxicô ra đời ngày 7-4-1506. Năm 1619, Đức Phaolô V đã suy tôn ngài lên bậc chân phước. Năm 1622, Đức Grêgôriô XV suy tôn lên bậc hiển thánh.

Truyền bá Phúc Âm

Thứ Năm tuần I Mùa Vọng - Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các vùng miền truyền giáo
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo." (Mc 16,15)

Theo Thầy

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng - Ngày 30/11: Thánh Anrê, tông đồ
Lời Chúa: 
Mt 4,18-22
"Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta." (Mt 4,19)

Bền đỗ đến cùng

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên - Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh tử đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh tại Việt Nam)
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết." (Mt 10,18)