Các Thánh

Nhân danh Thầy mà xin

Thứ Ba tuần VI mùa Phục Sinh - 3/5: Thánh Philiphê và Giacôbê, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 14,6-14
"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho." (Ga 14,14)

Hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu tuần V mùa Phục Sinh - 29/4: Thánh Catarina Siêna
Lời Chúa: 
Ga 15,12-17
"Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con." (Ga 5,12)

Hãy đi...

Thứ Hai tuần V mùa Phục sinh - 25/04: Thánh Máccô, tác giả sách Phúc Âm
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo." (Mc 16,15)

Thinh lặng và lắng nghe

Thứ Bảy tuần V mùa Chay - Ngày 19/03: Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 1,16.18-21.24a
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền" (Mt 1, 24a)

Chúa quan phòng

Ngày 28/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Các Thánh Anh Hài
Lời Chúa: 
Mt 2,13-18
"Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người." (Mt 2,13)

Bền chí đến cùng

Ngày 26/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh - Thánh Stêphanô, phó tế tử vì đạo tiên khởi
Lời Chúa: 
Mt 10,17-22
“Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.” (Mt 10,22)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: 26/12 Thánh Stêphanô

Số phận những người theo Chúa là chịu bắt bớ như Ngài. Nhưng trong những thử thách đó, người môn đệ cảm thấy được an ủi, vì đó là dịplàm chứng cho Thầy.

Chất vấn

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng - Ngày 14-12: Thánh Gioan Thánh Giá
Lời Chúa: 
Mt 21,23-27
"Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó." (Mt 21,24)

Ngày 07/12: Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Ambrôsiô đã mạnh dạn đứng lên bệnh vực chân lý và kỷ luật của Giáo Hội, chống lại các bè rối. Thánh nhân qua đời ngày 04/4/397.

Đã thấy những việc lạ lùng

Thứ Hai tuần II Mùa Vọng - Ngày 07/12: Thánh Ambrôxiô
Lời Chúa: 
Lc 5,17-26
"Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng." (Lc 5,26)