Các Thánh

Ngày 04/11: Thánh Carôlô Borrômêô

Với những công nghiệp lớn lao và những nhân đức hết sức anh hùng của một Hòng Y Giám mục, Chúa đã thưởng công cho ngài.

Ngày 03/11: Thánh Martinô de Porres, tu sĩ

Ngày 8-9-1837 Ngài được Đức Grêgôriô XVI tuyên lên hàng chân phước. Ngày 10-6-1955 Đức Pio XII đặt Ngài làm bổn mạng các tổ chức Xã hội tại Péru.

Tâm hồn nghèo khó

Ngày 01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng)
Lời Chúa: 
Mt 5,1-12a
"Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao." (Mt 5,12a)

Ngày 01/11: Lễ các Thánh nam nữ

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta mà lại không muốn làm thánh. Thế nhưng con người của chúng ta thường yếu đuối. Chính vì vậy mà chúng ta phải xin với Chúa ơn can đảm.

Cầu nguyện cùng Chúa

Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Lc 6,12-19
"Suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Người gọi và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ." (Lc 6,12-13)

Ngày 28-10: Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

Việc các ngài được mừng kính cùng một ngày là vì có sự trùng hợp giữa các ngài về cuộc đời truyền giáo cũng như khi tuyên xưng đức tin.

Anh em hãy đi

Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả sách Phúc Âm (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Lc 10,2)

Ngày 18/10: Thánh sử Luca

Ngày nay thánh Luca là quan thầy của các lương y và bác sĩ. Ngài cũng là bổn mạng các nhà họa sĩ, vì theo một truyền thuyết thì thánh nhân đã họa bức ảnh chân dung Đức Mẹ đầu tiên.

Ngày 17/10: Thánh Inhaxiô thành Antiokia, giám mục tử đạo

Truyền thuyết cho rằng thánh Ignatiô là môn đệ Thánh sử Gioan. Ngài có một lòng yêu mến Chúa Kitô đến say mê, luôn ước ao được chết vì Chúa.

Ngày 15/10: Thánh Têrêsa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Lạy Chúa, từ nay con muốn quên đi chính mình, hầu chỉ chú tâm vào việc con có thể làm gì để phụng sự Chúa, và con không còn ý muốn nào khác ngoài Thánh Ý Chúa.