Bảo vệ môi trường

Tương quan giữa con người với môi trường

Thiên nhiên được đặt dưới quyền sử dụng của chúng ta không phải như “một đống phế thải bừa bãi”, mà là một tặng vật của Tạo Hóa, để con người có thể khám phá ra những định hướng phải tuân thủ nhằm “bảo vệ và canh tác” chúng.

Liên hội đồng Giám mục Á Châu: Lời mời gọi bảo toàn tạo thành

Chính trong viễn cảnh này, các Giáo hội Châu Á, cùng với các Giáo hội khác trên khắp thế giới, nhận thấy trách nhiệm phải góp phần trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Hội thảo về Bảo vệ môi trường tại Toà Tổng Giám mục Sài Gòn

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc mong rằng buổi thảo luận sẽ tìm ra những cách thức giúp mọi giáo dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách này.

Tĩnh nguyện Mùa Chay: "Thánh giá & Môi trường"

Ngày toàn giáo phận ăn chay (13/3/2015) sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta biết giảm bớt thịt cá, tiết kiệm điện nước, cải thiện môi trường thiên nhiên và Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ hầu góp phần xây dựng một thế giới xinh tươi và hòa bình.

Thông điệp cho ngày ăn chay cầu nguyện cho môi trường

Bản thân tôi rất yêu mến những thụ tạo của Thiên Chúa, tôn trọng sự hài hoà của vũ trụ và thích lắng nghe những giai điệu huyền bí của thế giới."

Thông báo về ngày Ăn Chay, Cầu Nguyện cho việc bảo vệ môi trường

Tổng Giáo Phận chúng ta sẽ dành ngày thứ sáu 13-3-2015 sau Chủ Nhật 3 Mùa Chay là ngày ăn chay cầu nguyện cho môi trường.