Bảo vệ môi trường

Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”

Ngày đó sẽ là một cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu là quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã huỷ hoại môi trường.

ĐGH: Chúng ta không thể tách rời con người khỏi môi trường

Đức Giáo Hoàng với các thị trưởng: Chúng ta không thể tách rời con người khỏi môi trường

Bình luận Chương 10 (Bảo vệ Môi trường) - Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Trong một thời gian ngắn, tiếng chuông báo động trở thành dồn dập. Nào là tăng nhiệt độ trái đất, sa mạc bành trướng, và rồi đến lượt thiếu nước là nguồn sống quan trọng...

 

Gia đình như cộng đoàn Thánh Thể yêu thương: giúp chữa lành - bảo vệ - phát triển vũ trụ trái đất

Trước những khủng hoảng đời sống gia đình và môi trường sống hôm nay, gia đình Kitô được mời gọi đối diện và tìm ra những giải pháp cho những vấn đề của gia đình và môi trường...

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng – nguyên nhân – chữa lành

Giáo Hội đã diễn tả sự hiểu biết và niềm tin yêu của mình vào Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo ngang qua một lối sống Ki-tô giáo mới và phù hợp, tức một linh đạo môi trường...

Gia đình trở nên cộng đoàn Thánh Thể phục vụ sự sống muôn loài

Bảo vệ và phục vụ sự sống muôn loài trong vũ trụ hôm nay, là một thách đố lớn cho cả xã hội loài người và cho Hội Thánh mà Đức Kitô đã thiết lập và trao phó sứ mạng cao cả cho con người.

Thông điệp 'Laudato Si' về Môi trường: Những nét đặc trưng

Tôi kêu gọi mọi người hãy có tinh thần trách nhiệm, dựa trên nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao cho loài người khi tạo dựng trời đất, đó là: ‘cầy cấy và gìn giữ' 

Mười điểm “rút ra” từ Laudato Si’

Linh mục James Martin, S.J., biên tập viên tự do của tạp chí America đã tóm tắt Thông điệp mới của Đức giáo hoàng Phanxicô trong bài viết Mười điểm “rút ra” từ Laudato Si’.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc cảm ơn Đức Thánh Cha về Thông điệp Laudato Si’

“Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để giúp những người nghèo nhất và yếu thế nhất trong xã hội, là những người gánh chịu nhiều nhất những tác động của khí hậu tuy họ ít gây ra vấn đề nhất. Chúng ta cũng phải thể hiện tình liên đới với các thế hệ đến sau và để lại cho họ một thế giới bền vững”.

Chữa lành - Bảo vệ - Phát triển vũ trụ/trái đất qua kinh nguyện gia đình Ki-tô

Trong các giờ kinh nguyện gia đình, có bao giờ gia đình/cộng đoàn cầu nguyện cho những vấn đề, những nhu cầu của ngôi nhà vũ trụ/trái đất/môi trường sống của con người và của muôn loài muôn vật chưa?