Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm tuần 31 thường niên

Con chiên lạc và đồng tiền bị mất tượng trưng cho những người tội lỗi xa Chúa. Thiên Chúa không bỏ mặc những con người mà Ngài đã dựng nên, dù cho họ có phản bội Ngài.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ tư tuần 31 thường niên

Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả. Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Ðức Giêsu, dám bán tất cả để thấy mình giàu có.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ ba tuần 31 thường niên

Một trong những hình ảnh Kinh Thánh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa dọn ra cho dân khi thời Cứu Thế đến.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 32 Thường niên B (+video)

Lý do Chúa để ý tới không phải là vì bà đã làm một việc to tát. Bà chỉ làm một việc rất tầm thường nhưng qua việc đó Chúa đã thấy được tấm lòng của bà.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên B (+video)

Trước hết câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội. Bà góa rất nghèo nhưng bà đã ý thức được bổn phận của mình đối với Chúa, với cộng đoàn.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 31 thường niên

Chúa Giêsu dạy môn đệ Ngài một cách cho có giá trị cao hơn nhiều: cho những kẻ không có khả năng cho lại, và động cơ chỉ là vì thương nên muốn chia sẻ.

Ngày 03/11: Thánh Martinô de Porres, tu sĩ

Ngày 10-6-1955 Đức Pio XII đặt Thánh MARTINÔ PORRES làm bổn mạng các tổ chức Xã hội tại nước Cộng Hòa Péru.

Suy niệm Lời Chúa CN tuần 31 thường niên năm B (+video)

"Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."(Mc 12,33)  

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 31 Thường Niên, năm B (+Video)

Tình yêu kỳ diệu lắm chúng con! Chúng ta không thể định nghĩa được tình yêu. Chúng ta không thể cân-đo-đong-đếm-được tình yêu.

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 30 thường niên

Câu hỏi mà một người nào đó đặt ra cho Chúa Giêsu hôm nay, phản ánh mối quan tâm rất lớn của người Do Thái đương thời về số lượng những kẻ được cứu.