Bài Giảng

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A

Sau những ngày chay tịnh Chúa cảm thấy đói. Đói là một hiện tượng tự nhiên sau khi Chúa đã nhịn ăn 40 ngày. Thời gian 40 ngày theo Khoa học là giới hạn con người có thể chịu được.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm A (Ban phụng tự)

Cuộc chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu là mẫu mực cho cuộc sống của những ai tin theo Người.

Hiệp sống Tin Mừng: Thứ Tư lễ tro - năm A

Cám dỗ là việc ma quỷ xúi giục một người phạm tội chống lại Thiên Chúa khi cố tình không vâng lời Chúa dạy để làm điều vi phạm các giới răn của Ngài.

Đời sống đức tin thật

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 20/03/2017 (All day)
Thứ Hai tuần Thứ 3 Mùa Chay, năm A: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
Lời Chúa: 
Mt 1, 16. 18-21. 24a
Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi (Lc 4,30)

Tha thứ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 10/03/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 5, 20-26
Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5,24)

Khuôn vàng thước ngọc

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 09/03/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 7, 7-12
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta (Mt 7,12)

Dấu lạ của Thiên Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 08/03/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này (Lc 11,30)

Thiên đàng của bác ái

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 06/03/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Mt 25,31-46
Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi (Mt 25,34)

Chiến thắng cám dỗ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 05/03/2017 (All day)
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, năm A
Lời Chúa: 
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi (Mt 4,10)

Tin Mừng của lòng thương xót

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 04/03/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Lễ Tro, năm A - Thánh Casimirô
Lời Chúa: 
Lc 5,27-32
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. (Lc 5,32)