Bài Giảng

Tôn trọng lẫn nhau

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 22/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên, Thánh Lawrence Ruiz và các bạn
Lời Chúa: 
Lc 8,1-3
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la. (Lc 8,2)

Anh hãy theo tôi !

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 21/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên, T. Matthew, Tông Đồ
Lời Chúa: 
Mt 9,9-13
Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" (Mt 9,11)

Biện minh

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 20/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,31-35
Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' (Lc 7,34)

Bà đừng khóc nữa !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 19/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên, T.Januariô, GM, tử đạo.
Lời Chúa: 
Lc 7,11-17
Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !" (Lc 7,14)

Tôi không xứng đáng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 18/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,1-10
"Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." (Lc 7,9)

Con phải tha mấy lần ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,21-35
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? (Mt 18,21)

Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra !

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 16/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên, T.Cornêliô, Giáo Hoàng, tử đạo (N)
Lời Chúa: 
Lc 6,43-49
 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6,45)

Đây là mẹ của anh !

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 15/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên, Đừc Mẹ sầu bi (N)
Lời Chúa: 
Ga 19,25-27
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." (Ga 19,26)

Ai tin thì được sống !

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 14/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên, Lễ Suy tôn Thánh Giá (K)
Lời Chúa: 
Ga 3,13-17
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)

Khốn cho các ngươi !

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 13/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXIII Thường NIên
Lời Chúa: 
Lc 6,20-26
"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi." (Lc 6,24)