Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần I TNB

Việc Chúa chữa một người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay trước hết là để làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Đấng Mesia, và do đó nó chứng minh Chúa Giêsu chính là Đấng Mesia.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần I TNB

Tin Mừng hôm nay ghi lại một ngày sống của Chúa. Thánh Marcô như muốn nêu bật hai thời điểm: sáng tinh sương và chiều đến, để gói trọn sinh hoạt của Chúa trong một ngày. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần I TNB

Ngay từ những ngày đầu tiên rao đi giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra là người có uy quyền: uy quyền trong việc giảng dạy, uy quyền trên các tà thần quấy nhiễu và làm hại con người. 

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Điểm chính yếu và mang nặng ý nghĩa trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa chính là lời tuyên bố của Thiên Chúa Cha, một lời tuyên bố vắn tắt, nhưng hàm xúc ý nghĩa sâu xa: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con"

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, năm B

Khi Đức Giê-su giáng sinh tại Bê-lem, có mấy đạo sĩ từ phương Đông đã theo ngôi sao lạ đi tìm Đấng Cứu Thế. Nhờ ánh sao dẫn đường và sau khi vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng các ông đã gặp được Hài Nhi Cứu Thế. 

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, năm B

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu vẽ lên cho chúng ta khung cảnh đối nghịch giữa hai nhóm người Do Thái và dân ngoại về hành động (ra đi tìm kiếm hay thờ ơ, thụ động).

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, năm B

Con trẻ sinh ở Bêlem hẳn nhiều người đã thấy hoặc đã biết, nhưng chỉ có mấy đạo sĩ nhận ra rằng trẻ sơ sinh đó chính là Con Thiên Chúa làm nguời. Bởi thế họ quỳ xuống dâng lễ vật và thờ lạy. 

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy ngày 06.01.2018

Thánh Marcô trong bài Tin Mừng hôm nay, đã dùng dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa để giới thiệu về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu ngày 05.01.2018

Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc việc Chúa kêu gọi một số môn đệ đầu tiên. Người được kêu gọi lần này đó là Nathanael quê tại Cana miền Galilê (Ga 21,2).

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm ngày 04.01.2018

Khi Chúa Giêsu đã xuất hiện trên sân khấu thì Gioan hiểu rằng vai trò của ông cần phải dần dần chấm dứt để cho Chúa được nổi bật lên: "Tôi cần phải nhỏ đi để Người được lớn lên"