Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Nhìn lại quá trình làm thay đổi cuộc sống của người mù, chúng ta thấy có nhiều điều rất thú vị.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm A (Ban phụng tự)

Trong Chúa Nhật III này, phụng vụ Lời Chúa cách riêng giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm nền tảng của bí tích Rửa tội, với biểu tượng nước tái sinh, nước mang lại sự sống mới. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A (+video)

Cơn khát tâm linh của chúng ta chẳng thể nào được thoả mãn bằng những giá trị của thế gian. Những cơn khát tình, khát tiền, khát danh vọng, quyền lực, càng cố thoả mãn lại càng khát hơn.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A

Đọc xong câu chuyện này cha thấy nó rất phù hợp với Mùa Chay. Cha đố chúng con biết tại sao cha dám nói thế? Mùa Chay là mùa kêu gọi người ta đồi mới cuộc đời và trở về với Chúa. Cha thấy câu chuyện hôm nay là một cuộc đổi đời và trở về với Chúa rất đẹp, đẹp ngoài sự tưởng tượng của cha. 

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay như thế nào thì chúng ta đã rõ. Giáo hội cố ý cho đọc cả câu chuyện vì tính cách đặc biệt của nó. Qua câu truyện này, chúng ta có thể rút ra được một bài học...rất phù hợp với Mùa Chay: Bài học về sự trở lại.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm A (Ban phụng tự)

Thiên Chúa mặc khải căn tính đích thực của Con của Người cho các môn đệ và truyền lệnh cho họ vâng nghe lời dạy của Đức Giêsu.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm A

Mùa Chay là một thời kỳ thuận tiện, giúp các tín hữu chúng ta hồi tâm để nhận ra thói hư tật xấu, những khuyết điểm của mình mà sám hối, hầu mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn theo ý Chúa muốn.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Riêng đối với tôi, tôi thích gọi là Chúa nhật Chúa biến hình và hiển dung. Hơi tham lam một chút nhưng gọi như thế mới lột hết được nội dung của biến cố Chúa thực hiện trước mặt các môn đệ rất thân tín của Chúa hôm nay.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A

Cuộc biến hình và hiển dung của Chúa đã làm cho các môn đệ vững tin hơn. Tuy nhiên niềm tin ấy còn phải được củng cố thêm bằng biến cố Phục sinh. Chỉ sau biến cố Phục sinh và được Chúa Thánh Thần biến đổi, các tông đồ mới trở thành những người hoàn toàn thuộc về Chúa.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Thiên Chúa thử thách dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Người Do Thái đã thất bại vìnghi ngờ, phàn nàn, thờ tượng bò vàng, không vâng lời, và thử thách Thiên Chúa.