Bài Giảng

Vì họ chẳng có lòng tin

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 04/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,54-58
Chúa Giêsu phán: "Không tiên tri nào được vinh dự tại quê nhà". Người không làm nhiều phép lạ vì họ chẳng có lòng tin. (Mt 13,57-58)

Thanh lọc

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 03/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
"Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài." (Mt 13,48)

Kho tàng Nước Trời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 02/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
"Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Kẻ gieo giống tốt là Con Người

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 01/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. Thánh Alphongsô Maria Liguori, GM Tiến Sĩ (N)
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43
"Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa." (Mt 13,41)

Sức sống to lớn

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 31/07/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên, Ngày 31/7: Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35
"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 thường niên năm A (+video)

Nước Trời hay Giáo Hội ở trần gian được bắt đầu một cách thật khiêm nhường, như một hạt cải, vượt qua mọi khó khăn để thành hình và vươn lên, hiện đang có mặt ở trần gian như men trong bột, thực sự đang có nhiều ảnh hưởng tốt cho trần gian. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 17 thường niên A

 Nước trời hay Giáo Hội ở trần gian được bắt đầu một cách thật khiêm nhường, như một hạt cải, vượt qua mọi khó khăn để thành hình và vươn lên. Nước Trời hiện đang có mặt ở trần gian như men trong bột, thực sự đang có nhiều ảnh hưởng tốt cho trần gian. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 16 thường niên A

Trong cuộc sống, chúng ta thắc mắc hoặc được nghe những lời chất vấn của nhiều người chung quanh như: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho kẻ dữ tồn tại và sống lẫn lộn với người lành?”

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 16 thường niên, năm A

Cuộc sống ở đời này người tốt và kẻ xấu luôn có mặt bên nhau. Ngay trong mỗi một con người chúng ta cũng thấy có hai mãnh lực thiện ác cùng tồn tại như thế.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 16 thường niên A

Nước trời có một nguồn gốc rất khiêm tốn, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu mà cuộc đời của Chúa Giêsu xét về phương diện trần thế thì quả thật chẳng có gì đáng giá và hấp dẫn...