Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần II Thường Niên

Tin Mừng kể lại lúc Chúa Giêsu đang giảng thì thân nhân của Ngài tìm đến, để bắt Ngài, vì nghe người ta nói là Ngài đã mất trí.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 2 thường niên

Tin Mừng hôm nay là một tổng kết sứ vụ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Galilê. Thánh Marcô như vẽ lại trước mắt chúng ta bức tranh trong đó từng đoàn người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu, để được Ngài thuyên chữa đủ thứ bệnh tật. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần II Thường Niên B

Những người Pharisêu thì chỉ thấy những khoản luật về ngày Sabat. Còn Chúa Giêsu thì khác, Ngài thấy rõ trong hội đường ngày hôm ấy có một người bị khô bại một tay. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần II Thường niên B

Chúa Giêsu thì luôn có cái nhìn khoan dung trong khi đó thì cái nhìn của những người Luật sĩ và Biệt phái thì quá hẹp hòi. 

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 2 thường niên

Trong Tân Ước, Gioan Tẩy Giả trong sa mạc ăn chay, sống khắc khổ. Chúa Giêsu cũng đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi ra đi rao giảng.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần II TNB

Gioan Tẩy Giả xuất hiện rao giảng về sự Sám Hối. Nhiều người đã tin và tìm đến với Ngài để chịu Phép Rửa. Bất ngờ chính Chúa Giêsu cũng xuất hiện bên giòng sông và xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần I TNB

Chúa đã nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí. Ngài đã gọi ông và quả thực Ngài đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi – Matthêo cho chúng ta thấy rõ điều đó. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

An-rê liền đi gặp em là Si-mon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a", rồi dẫn em đến gặp Đức Giê-su.  Đức Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” nghĩa là Đá. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần I TNB

Khi Chúa tuyên bố như thế, Chúa biết là đã đụng tới một điểm rất nhạy cảm của Do Thái Giáo, một tôn giáo độc tôn. Dưới mắt của những người Do Thái thì chỉ có Giavê mới là Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần II Thường Niên, năm B

Chúa đã gọi các ngôn sứ làm sứ giả của Lời, rồi gọi các môn đệ loan báo TM và ngày nay Chúa vẫn gọi chúng ta, mỗi người một cách cộng tác phần mình vào công việc làm chứng...