Bài Giảng

Rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/04/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng ( K)
Lời Chúa: 
Mc 16, 15-20
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật.  (Mc 16,15)

Thấy và Tin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 23/04/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,19-31
Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29)

Ngài Đến Và Cùng Đi Với Họ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 19/04/2017 (All day)
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24, 26)

Các ngươi sẽ được tự do

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 05/04/2017 (All day)
Lời Chúa: 
Ga 8, 31-42
"Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?".

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí. Chúng ta vừa được nghe một bài Tin Mừng hết sức đặc biệt. Đây là câu chuyện chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Qua câu chuyện này cha thấy có hai điều rất rõ một là tình thương và hai là quyền năng của Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Phải nói ngay rằng khi đọc câu truyện này tôi cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng. Lý do là vì trong câu truyện này tôi gặp được một Đức Giêsu rất gấn gũi với tôi, với những con người.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay- năm A

Theo Đức Giê-su thì mù không phải là một cái tội. Cố tình bịt tai nhắm mắt do sự cứng lòng tin như các đầu mục Do thái mới là tội.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Một người mù lòa tầm thường được thấy vì tin vào Đức Giêsu. Những người có chức vị cao trọng đầy quyền thế thì lại không nhìn ra ánh sáng chân lý.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 25/03 - Lễ Truyền Tin

Chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Biến cố sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm A (Ban phụng tự)

Sự mù lòa về thể lý gây đau khổ cho con người có khiếm khuyết về thị giác, sự mù lòa về tinh thần làm cho con người không nhận ra ánh sáng của Đức Kitô.