Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

 Anh ta chỉ có một lời thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi"(Lc 18,13). 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

Tôi không có tiền bạc để lại khi tôi ra đi. Tất cả những gì tôi muốn để lại chỉ là một cuộc sống xả thân hy sinh. 

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm B

Theo cách nhìn của loài người thì không thể xảy ra, nhưng dựa vào Tình thương cứu độ của Thiên Chúa thì có thể, điều căn bản là con người cần phải “sinh lại” để đổi mới đời sống hầu xứng đáng đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

Tin Mừng cho chúng ta thấy nhiều lần Chúa đã bỏ qua nhiều điều người Do Thái cho là luật pháp.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

Dường như khi dạy những lời này Chúa bắt buộc mỗi người chúng ta phải suy nghĩ nếu thực dự chúng ta muốn có đời sống hạnh phúc.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

Những người đồng hương Nazareth vừa tán thưởng và ca ngợi Chúa Giêsu đã vội quay lại chống đối Ngài.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (+video)

Xin cho con sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho con sức mạnh tràn trề để nâng mình theo ý Ngài luôn.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

Phải làm cho vườn nho của Chúa ngày một phát triển và lan rộng. Mỗi người thợ phải làm việc hết mình qua đời sống phục vụ.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

Tin Mừng hôm nay là một tổng kết sứ vụ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Galilê. Thánh Marcô như vẽ lại trước mắt chúng ta bức tranh trong đó từng đoàn người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến với Chúa Giêsu, để được Ngài thuyên chữa đủ thứ bệnh tật.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B

Chúa Giêsu chấp nhận ‘cuộc thanh tẩy đền thờ’ là cái chết nơi chính thân thể Người để kiến tạo một đền thờ mới qua biến cố phục sinh.