Bài Giảng

Tuân giữ Lời Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 14/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên, T.Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.
Lời Chúa: 
Lc 11,27-28
"Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11,28)

Mù quáng và ghen tị

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 13/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 11,15-26
"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán." (Lc 11,23)

Kiên nhẫn cầu nguyện

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 12/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 11,5-13
 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11,9)

Cách cầu nguyện

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 11/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên,T.Gioan XXIII, Giáo Hoàng.
Lời Chúa: 
Lc 11,1-4
"Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." (Lc 11,1)

Tất bật công việc

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 10/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 10,38-42
Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! (Lc 10,41)

Luật yêu thương

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 09/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên, T. Điônysiô GM, TĐ và T.Gioan Lêônarđô LM.
Lời Chúa: 
Lc 10,25-37
Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." (Lc 10,37)

Lòng tham

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 08/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên A.
Lời Chúa: 
Mt 21,33-43
"Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó ! " (Mt 21,38)

Vâng phục

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 07/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên, Đức Mẹ Mân Côi (N)
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)

Lắng nghe

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 06/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên, T. Brunô, linh mục.
Lời Chúa: 
Lc 10,13-16
Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? (Lc 10,15).

Sứ mệnh truyền giáo

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 05/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 10,1-12
Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2).