Bài Giảng

Bánh đem lại sự sống

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 02/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,30-35
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)

Sự sống đời đời

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 01/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,22-29
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. (Ga 6,27) 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật III Phục Sinh, năm A

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã hướng dẫn hai môn đệ về đức tin để họ từ tâm trạng chán nản và vấp ngã trước mầu nhiệm thập giá (18 và 21), đã tìm lại được niềm tin yêu vào mầu nhiệm Phục Sinh ...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Phục III Sinh năm A (Ban Phụng Tự)

Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trong lúc họ chán nản, mệt mỏi và lạc hướng; hâm nóng lòng họ nhờ lời Kinh Thánh; và mở mắt họ qua cử chỉ bẻ bánh. 

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Phục Sinh- năm A

Bài Tin Mừng thuật lại hai lần Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ cách nhau một tuần lễ, để chứng minh Người đã từ cõi chết trỗi dậy.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá- năm A

Đi Con Đường Giê-su không được dừng lại trong cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem với cành lá, quần áo trải thảm trên đường, và với đám đông hoan hô…

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Biến cố vào Giêrusalem cho thấy giờ của Chúa Kitô đã đến. Ngài sẽ phải bước qua cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh cho con người.

Chúng tôi đã thấy Người

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 30/04/2017 (All day)
Chúa Nhật III Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24, 35) 

Chúa luôn hiện diện

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 29/04/2017 (All day)
Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Thánh Catarina Siêna
Lời Chúa: 
Ga 6,16-21
"Thầy đây mà, đừng sợ! " (Ga 6,20)

Ánh sáng cuộc đời

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 26/04/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)