Bài Giảng

Bài Giảng CN XVIII TN: Lễ Chúa Hiển Dung

Ngài là Con Thiên Chúa nhưng đồng thời Ngài cũng là Người Tôi Tớ chịu đau khổ bởi vâng lời Thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Bài Giảng Thiếu nhi: Lễ Chúa Hiển Dung

Trước hết khi Chúa biến hình tất cả những gì thuộc con người của Ngài hoàn toàn biến mất. Không còn một chút dấu vết gì về con người của Ngài nữa.

Hiệp sống Tin Mừng: CN XVII Thường Niên

 Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. (48) Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Canh tân đời sống

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 30/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,27-32
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27)

Con muốn cái đầu của Gio-an Tẩy Giả !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 29/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ." (Mc 6,28)

Mù quáng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 28/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,13-22
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,16)

Nhận lãnh trách nhiệm Chúa trao

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 27/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,13-23
"Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

Khiêm hạ

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 26/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
"Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên." (Mt 23,12)

Giới răn trọng nhất

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
"Giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mt 22,39)

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 24/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." (Ga 1,50)