Bài Giảng

"Men" Pharisêu

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 20/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 12,1-7
Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Lc 12,2)

Pharisêu chính hiệu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 19/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên, T.Gioan Brêbeuf, linh mục.
Lời Chúa: 
Lc 11,47-54
"Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy !" (Lc 11,47)

Truyền giáo

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 18/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên, T.Luca, Tác giả sách Tin Mừng (K)
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10,2)

Lối sống giả hình

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 17/10/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên, T.Ignatiô Antiôchia, GM, tử đạo (N)
Lời Chúa: 
Lc 11,37-41
Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (Lc 11,41)

Cứng lòng tin

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 16/10/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên, T.Margarita Alacoque, trinh nữ.
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. (Lc 11,31)

Chọn và gọi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 15/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A.
Lời Chúa: 
Mt 22,1-14
"Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. (Mt 22,12)

Tuân giữ Lời Chúa

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 14/10/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên, T.Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.
Lời Chúa: 
Lc 11,27-28
"Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11,28)

Mù quáng và ghen tị

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 13/10/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 11,15-26
"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán." (Lc 11,23)

Kiên nhẫn cầu nguyện

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 12/10/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.
Lời Chúa: 
Lc 11,5-13
 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11,9)

Cách cầu nguyện

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 11/10/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên,T.Gioan XXIII, Giáo Hoàng.
Lời Chúa: 
Lc 11,1-4
"Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." (Lc 11,1)