Bài Giảng

Nên một trong Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 01/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần VII mùa Phục Sinh - Đầu tháng
Lời Chúa: 
Ga 17,20-26
"Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một." (Ga 17,23)

Suy niệm Lời Chúa: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

 Với biến cố lên trời hôm nay chúng ta thấy cuộc đời trần thế của Chúa được khép lại và một sứ mệnh mới được mở ra, mở ra cho các tông đồ thuở xưa và mở ra cho chúng ta hôm nay. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, năm A (+video)

Chúa Giêsu thăng thiên hay về trời là việc Chúa không còn có mặt ở trần gian này như một con người bằng xương bằng thịt như Chúa đã từng sống với loài người chúng ta suốt hơn ba mươi năm trời trước đây nữa.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

 Lòng mến Chúa không phải chỉ dừng lại ở tình cảm và lời nói, nhưng phải được thể hiện qua hành động tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A (+Video)

 "Ai đón nhận luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẻ tỏ mình ra cho người ấy"(Ga 14,21)

Bài giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh, năm A

Chúng con biết, sau khi Chúa về trời rồi thì không còn ai được thấy Chúa như người ta vẫn thấy. Nhưng như Chúa nói Chúa vẫn ở với loài người: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi người cho đến tận thế...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Bao nhiêu năm trời theo Chúa, các tông đồ đã có dịp thấy Chúa là một con người thật là vĩ đại và kỳ diệu. Chưa hề bao giờ các ông ấy thấy Chúa có vẻ là một người chiến bại. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Muốn được về trời với Chúa sau khi kết thúc cuộc sống ở dưới trần gian này chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đo là sống yêu thương như Chúa đã sống.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A

Tôi sống lời mời gọi sám hối để quay về với Đức Giêsu? Đức Giêsu là nguồn sống và cứu độ của tôi? Tôi thể hiện niềm tin của tôi vào Đức Giêsu như thế nào trong cuộc sống?

Chìa khóa của sức mạnh

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 16,12-15
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,13)