Bài Giảng

Slideshow CN 14 TN B: Hãy đón nhận

Chúa ban cho mỗi người một kho tàng và một ơn gọi riêng để phục vụ. Chúng ta hãy đón nhận mọi người như hình ảnh của Chúa.

Các bài suy niệm CN 14 Thường Niên B

Tiếc thay người làng Nagiaréth đã không đủ vô tư. Họ bị ám ảnh bởi quá khứ của Ngài, và họ không sao ra khỏi những định kiến sẵn có.

Slideshow: CN 13 TN B: TIN, CHO và NHẬN

"Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó": 1tỷ 20 triệu người đang đói hằng ngày
 

Slideshow: CN 13 TN B: Cứ tin, đừng sợ!

"Đừng sợ, hãy cứ tin!"

Chúa cứu dân

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/01/2017 (All day)
Thứ hai tuần III thường niên A
Lời Chúa: 
Mc 3, 22-30
"Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ" (Mc 3,22)

Hãy nghe Lời Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/01/2017 (All day)
Chúa Nhật III thường niên A
Lời Chúa: 
Mt 4, 12-23
 "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" ( Mt 4,14)