Bài Giảng

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 27 Thường Niên C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,38)

Sự thờ ơ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/09/2016 (All day)
Chúa Nhật Tuần thứ 26 Thường Niên C
Lời Chúa: 
Lc 16,19-31
Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin." (Lc 16,29)

Chúa nhật 26 Thường Niên C

Hãy dùng của cải một cách khôn ngoan, vì của cải chỉ là những gì Thiên Chúa cho chúng ta tạm giữ để giúp đỡ người nghèo khổ.

Sống kết hợp mật thiết với Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 25/09/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,19-21
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (Lc 8, 21)

Sống gương mẫu

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 24/09/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần thứ 25 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,16-18
"Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng" (Lc 8,17).

Chúa nhật 25 Thường Niên C

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được".

 

Hạt giống và các loại đất

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 22/09/2018 (All day)
THứ Bảy Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,4-15
"Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm." (Lc 8,8)

Ơn gọi cao quý của phụ nữ

Thứ Sáu Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 8,1-3
"Có nhóm Mười Hai đi với Chúa Giêsu, và ít phụ nữ đã được chữa lành khỏi quỉ dữ cùng đau yếu, cùng nhiều bà khác." (Lc 1b. 2a.3b).

Sức mạnh của tình yêu

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 20/09/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,36-50
"Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47a).

Đừng coi mình là trung tâm

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 19/09/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần thứ 24 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,31-35
"Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho" (Lc 7,35).