Bài Giảng

Tỉnh thức

Thứ Sáu Tuần 21 Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
Mt 25, 1-13
"Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào." (Mt 25,6.13)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6, 17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Khiêm tốn

Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 23,8-12
"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mt 23,12)

Canh tân đời sống

Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 23, 27-32
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27)

Lòng thương

Ngày 27/08: Thánh nữ Mô-ni-ca (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Lc 7, 11-17
"Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: 'Đừng khóc nữa'." (Lc 7,13)

Giả hình

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 23,23-26
"Các ngươi nộp thuế thập phân; còn những điều quan trọng hơn trong lề luật thì các ngươi lại bỏ qua." (Mt 23,23)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Khiêm nhường không có nghiã là tự coi mình không có giá trị gì. Trái lại, khiêm nhường là nhìn nhận mình được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng những ân sủng.

Mù quáng

Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 23, 13-22
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,16)

Qua cửa hẹp

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: 
Lc 13, 22-30
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)

Sao Ngài biết tôi?

Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ - 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1, 45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)