Bài Giảng

Dấu hiệu

Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 21,29-33
"Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." (Lc 21,31)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Tôi phải tỉnh thức, canh chừng và kiểm điểm kỹ cuộc sống của tôi. Mặc dù cuộc sống có vẻ bình thường như mọi người khác, tôi có sẵn sàng chăng?

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm A

Mùa Vọng là mùa của hân hoan mong đợi với ba tâm tình: 1) chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh; 2) trông đợi Chúa đến lần II; 3) sống tỉnh thức và sẵn sàng.

Thời dân ngoại & Thời của Chúa

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 29/11/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21, 20-28
"Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại." (Lc 21,24)

Kiên trì

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 21,12-19
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình." (Lc 21,17.19)

Ngày Chúa lại đến

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 21,5-11
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lc 21,6)

Dâng trọn cho Chúa

Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 21,1-4
"Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." (Lc 21,4)

Vua Giêsu

Chúa Nhật Tuần XXXIV TNC - Lễ Chúa Kitô Vua
Lời Chúa: 
Lc 23,35-43
Anh ta thưa với Chúa Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Lc 23,42)

Thiên Chúa của kẻ sống

Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 20,27-40
"Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống." (Lc 20,38)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên C - Lễ Kitô Vua (Song ngữ - Có file đính kèm)

Xuyên qua lịch sử, đã có hàng ngàn và hàng triệu người chết cho vua của họ. Nhưng Chúa Giê-su lại là một vị Vua đã chết cho chúng ta.