Bài Giảng

Slideshow: Lời Chúa CN 15 TN C

Qua câu chuyện người xứ Samaria nhân hậu, Chúa Giêsu chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đường Giêrikhô tượng trưng cho con đường về Nước Trời.

 

Suy niệm Lời Chúa: CN 15 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 TN năm C với các chủ đề: Nhớ mang theo trái tim, Yêu người, Ai là người thân cận, Hãy đi và làm như vậy, Ai là người Samaria tốt nhất?

Thánh nhân và quỷ dữ

Khoảng cách giữa thánh nhân và quỷ dữ thật mong manh. Chính vì vậy, trở thành thánh nhân, đó là cả một quá trình cố gắng. Hơn nữa, đó còn là cuộc chiến đấu dai dẳng, trường kỳ.

Suy niệm Lời Chúa: CN 14 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 TN năm C với các chủ đề: Anh em hãy ra đi, Truyền giáo, Chúa sai tôi đi, Thiên Chúa cần đến những con người, Ai là công nhân mùa gặt của Chúa?

Ai là chủ tế thực sự của Thánh lễ?

Chức Giám mục là chức thánh cao nhất của Giáo Hội Công Giáo. Tổng Giám mục, Hồng Y và Giáo Hoàng cũng chỉ có chức Giám mục mà thôi, nhưng có địa vị cao và trách nhiệm lớn hơn Giám mục. Cụ thể: Phó tế phụ tá cho Linh mục và Giám mục. Linh mục là “cộng sự viên khôn ngoan, là phụ tá và là công cụ của hàng Giám mục.” (x.Lumen Gentium, số 28). 

Suy niệm Lời Chúa: CN 13 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 TN năm C với các chủ đề: Trước đã, Người nhất quyết lên Giêrusalem, Không quay đầu lại, Làm sạch đường đến thiên đàng...

Câu hỏi duy nhất quan trọng

Những câu hỏi mà Đức Giêsu nêu lên, những câu trả lời của các tông đồ, và cuối cùng câu trả lời của Simon Phêrô, là một hình thức khảo sát sự trưởng thành đức tin của những người gần gũi nhất với Đức Kitô.

Suy niệm Lời Chúa: CN 12 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 TN năm C với các chủ đề: Nhận diện Đức Kitô, Đức Kitô là ai, Mầu nhiệm Vượt Qua là những vấn đề gì, Lệnh truy nã, Đấng Mêsia đau khổ...

Suy niệm Lời Chúa: CN XI Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 11 TN năm C với các chủ đề: Lòng Chúa xót thương, Lòng Chúa xót thương, Tình yêu cứu độ, Một cám dỗ cho tình yêu, Kẻ đột nhập vào bữa tiệc...

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C với các chủ đề: Ngài cầm bánh bẻ ra, Tham dự Thánh Lễ, Để tưởng nhớ Thầy, Thánh lễ trong Nhà thờ và thánh lễ ngoài cuộc đời...