Bài Giảng

Mù quáng

Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 23, 13-22
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,16)

Qua cửa hẹp

Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: 
Lc 13, 22-30
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)

Sao Ngài biết tôi?

Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ - 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1, 45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)

Giới răn trọng nhất

Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 22, 34-40
"Giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mt 22,39)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Muốn được cứu rỗi chúng ta cần trở nên những môn đệ trung tín sẵn lòng chết đi cho chính mình và cùng bước theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem.

Dự tiệc

Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 22, 1-14
"Những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới." (Mt 22,8-9)

Ganh tị

Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 20, 1-16a
"Mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết." (Mt 20,15-16a)

Vào Nước Chúa

Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời." (Mt 19,24)

Kho tàng trên trời

Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Lời Chúa: 
Mt 19, 16-22
"Hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta." (Mt 19,21)

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX mùa Thường Niên năm C

Chọn yêu và theo Chúa đôi khi tách chúng ta ra khỏi bạn bè, anh em. Chúng ta có chuẩn bị để sẵn sàng cho những đòi hỏi của Tin Mừng chưa?