Bài Giảng

Nước Chúa đến gần

Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 3,1-12
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối." (Mt 3,2.8)

Thấy và thương

Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 9,35–10,1.6-8
"Chúa Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt." (Mt 9,36)

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A

Ông không lập dị nhưng ông coi thường những tiện nghi vật chất. Ông muốn sống hoàn toàn tự do không để cho mình bị ràng buộc

Mù và tin

Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 9, 27-31
"Có hai người mù đi theo kêu lên rằng: 'Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!'" (Mt 9,29)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Sám hối có nghĩa là sự thay đổi trong trái tim và trong lý trí giúp nhận ra những gì được coi là quan trọng để đem lại một sự thay đổi trong cách sống.

Thi hành ý Chúa

Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 7,21.24-27
"Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào." (Mt 7,21)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng - năm A

Chúa nhật thứ II Mùa Vọng nổi bật với chủ đề “chuẩn bị, dọn đường cho Đức Chúa”. Phúc Âm liên kết với một nhân vật nổi bật trong Mùa Vọng, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả.

Sự quan phòng của Chúa

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 15,29-37
"Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường." (Mt 15,32)

Loan truyền Phúc Âm

Ngày 3/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các xứ truyền giáo
Lời Chúa: 
Mc 16,15-20
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15)

Thiên Chúa quy tụ các dân tộc

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Lời Chúa: 
Mt 8,5-11
"Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ trong Nước Trời." (Mt 8,11)