Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên B: Tâm tình hiến dâng

Những người nghèo, những người hơi kha khá một chút thì lại dễ biết chia sẻ, biết dâng hiến hơn những người giàu. Chuyện bà goá ngày hôm nay được vẽ nên

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 Thường Niên B

Cho đi tiền của dư thừa đã là khó, cho đi tiền của không dư thừa càng khó hơn, còn cho đi chính mình thì thật là khó vô cùng. Còn bà góa nghèo tiền nhưng rất giàu lòng

Slideshow: Lời Chúa CN 32 TN B

"Đồng tiền bà goá", Đức Giêsu không chỉ nhìn vào số lượng một đồng tiền, mà Ngài còn nhìn thấy bà cho đi cả bản thân bà, đó cũng là điều kiện để làm môn đệ Chúa Giêsu

Các bài suy niệm CN 32 TN B

Dưới mắt người đời, thì nghèo túng là một điều bất hạnh. Hình ảnh bà góa trong phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay là một tiêu biểu cho thân phận nghèo túng

Slideshow: Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời

Các tín hữu đã qua đời đang trong thời gian thanh luyện. Họ chính là những người có cùng niềm tin với chúng ta. Đã tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, họ đã đi trọn con đường về nhà Cha

Các bài suy niệm Tháng các Linh hồn

Tháng 11 cũng thường được gọi là THÁNG CÁC LINH HỒN và là tháng để chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Con đường nên Thánh

Các thánh là những con người, không ai có thể nên thánh nếu không đi qua cuộc sống làm người với những khổ đau, không đi qua đau khổ thì không thể trở thành một thánh nhân

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các bài suy niệm Chúa Nhật 31 TN năm B với các chủ đề: Các thánh, Các Thánh và bổn phận nên thánh, Các Thánh nam nữ, Thánh thiện, Nên thánh...

Slideshow Chúa Nhật 31 TN B: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các Thánh là những chiến sĩ của Chúa Kitô. Họ sống theo Tám Mối Phúc Thật mà Chúa đã trao ban, đã âm thầm vác Thánh Giá hằng ngày đi theo Chúa

Slideshow: Tháng các Linh hồn

Tháng 11, tháng cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ, cũng là tháng để chúng ta nhớ đến giờ phút chúng ta sẽ ra khỏi cuộc đời này mà không ai trong chúng ta biết được lúc nào và cách nào.