Bài Giảng

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Giêsu được Cha giới thiệu là người Con duy nhất hiểu ý Thiên Chúa. Ngài là "người tôi tớ", "ngưòi Con yêu dấu", "người được chọn", người mà Thiên Chúa "hài lòng".

Khiêm tốn

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Ga 3,22-30
"Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại." (Ga 3,30)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A

Sứ mạng chính của Gioan Tẩy giả là kêu gọi mọi người lãnh nhận phép rửa để diễn tả lòng sám hối; do vậy ông đã can ngăn Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa này vì ông ý thức rõ Ngài là ai.

Ơn Chúa

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Lc 5,12-16
"Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch." (Lc 5,13)

Bài giảng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm A

Mang danh hiệu Kitô hữu, có đạo Đức Chúa Giêsu mà cách ăn ở không có gì giống Chúa, thì chỉ làm xấu cho đạo. Nhiều khi trong đời sống người có đạo còn thua kém người bên lương...

Sai tôi đi

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Lc 4,14-22a
"Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó." (Lc 4,18)

Đừng sợ

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mc 6,45-52
Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ." (Mc 6,50)

Chúa thương

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mc 6,34-44
"Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ." (Mc 6,34)

Hãy hối cải

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mt 4,12-17.23-25
Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến". (Mt 4,17)

Gặp được Chúa

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 
Mt 2,1-12
"Họ đã gặp thấy Đức Maria mẹ Người, và họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược." (Mt 2,11)