Bài Giảng

Slideshow: CN 13 TN B: TIN, CHO và NHẬN

"Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó": 1tỷ 20 triệu người đang đói hằng ngày
 

Slideshow: CN 13 TN B: Cứ tin, đừng sợ!

"Đừng sợ, hãy cứ tin!"

Chúa cứu dân

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/01/2017 (All day)
Thứ hai tuần III thường niên A
Lời Chúa: 
Mc 3, 22-30
"Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ" (Mc 3,22)

Hãy nghe Lời Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/01/2017 (All day)
Chúa Nhật III thường niên A
Lời Chúa: 
Mt 4, 12-23
 "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" ( Mt 4,14)