Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ bảy sau Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Chúa đánh giá Nathanael không theo cái nhìn của ông về Chúa mà là theo cái nhìn của Chúa về ông. Chúa nhìn thấy trong người đầy thành kiến này có những giá trị đặc biệt. Đó là thiện chí của ông. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ sáu sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Lại một lần nữa chúng ta gặp ông Gioan. Phải nói ông là người luôn ý thức được sứ mạng của mình - là người luôn "đi trước mở đường cho Chúa", chính vì thế mà hôm nay ông đã khuyên các môn đệ của mình hãy lìa bỏ ông để đi theo vị thầy mới là Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa là Con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Và ngài còn nói rõ: Đấng đã sai tôi làm phép rửa, bào tôi rằng: người thấy Thần Khí xuống trên ai chính đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư sau Lễ Thánh Gia Thất(+video)

Người thành thật là người có thì nhận, không thì nhất định không nhận. Có nói có, không nói không. Đức tính thành thật là một trong những đức tính căn bản làm nên tư cách của con người. Đức tính này ngày nay cũng rất cần cho cuộc sống của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ ba Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (+video)

Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong những hồng ân mà Thiên Chúa dành cho Đức Maria, Mẹ của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai sau Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Sự sống của con người là do Thiên Chúa ban cho. Và khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa đã nhắm đến sự sống, và khi tạo dựng sự sống, Thiên Chúa nhắm đến việc tạo dựng con người, một con người giống hình ảnh Thiên Chúa.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật - Lễ Chúa Hiển Linh (+video)

Các nhà chiêm tinh trong bài Tin Mừng hôm nay đã để lại cho chúng một bài học rất quí giá. Bài học đó là các ngài đã đọc được dấu chỉ Thiên Chúa muốn nhắn gửi cho các ngài sự xuất hiện của một ngôi sao.

Bài giảng: Chúa Nhật - Lễ Chúa Hiển Linh (+video)

Đức tin cũng giống như cảm hứng và cái nhìn của nghệ sĩ. Nghệ sĩ hơn người ở chỗ cảm thấy cái đẹp, nhìn thấy cái đẹp, nhận diện được cái đẹp ở những nơi, vào những lúc mà người thường chẳng thấy gì cả.

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Gia Thất (+video)

Tin Mừng tóm tắt cuộc đời thơ ấu của Chúa bằng một câu ngắn gọn: "Sau đó Người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các Ngài" (Lc 2,51).

Suy niệm Lời Chúa: Thứ bảy tuần bát nhật Giáng sinh (+video)

Theo lời tiên tri của cụ già Simêon, thì Đức Giêsu sẽ là một dấu gây chia rẽ: kẻ thì theo, người thì chống đối; kẻ theo thì đứng lên, người chống thì té ngã.