Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy ngày 06.01.2018

Thánh Marcô trong bài Tin Mừng hôm nay, đã dùng dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa để giới thiệu về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu ngày 05.01.2018

Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc việc Chúa kêu gọi một số môn đệ đầu tiên. Người được kêu gọi lần này đó là Nathanael quê tại Cana miền Galilê (Ga 21,2).

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm ngày 04.01.2018

Khi Chúa Giêsu đã xuất hiện trên sân khấu thì Gioan hiểu rằng vai trò của ông cần phải dần dần chấm dứt để cho Chúa được nổi bật lên: "Tôi cần phải nhỏ đi để Người được lớn lên"

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư ngày 03.01.2018

Người Kitô hữu không khác với những người khác về cư trú, về ngôn ngữ hay về lối sống. Bởi vì họ không cư ngụ trong thành nào riêng biệt, cũng không dùng ngôn ngữ nào khác thường và nếp sống của họ chẳng có chi khác biệt.

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba ngày 02.01.2018

Sách Gương Phúc nói: "Thiên Chúa là sự thật đời đời. Ta cũng phải thờ phượng Người một cách thành thật. Một lời nói thật của ta, một hành động của ta để phụng sự lý tưởng cao thượng đều làm sáng danh Chúa.

Hiệp Sống Tin Mừng: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Các mục đồng liền vội vã lên đường đi tìm Đấng Cứu Thế theo dấu chỉ thiên sứ cho biết và họ đã gặp được Hài Nhi mới sinh, cùng với cha mẹ Người là hai ông bà Giu-se và Ma-ri-a 

Suy niệm Lời Chúa ngày 01.01.2018

Đứng trước những việc mầu nhiệm không thể hiểu, Thánh Luca đã cho chúng ta biết Mẹ “ghi nhớ những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, năm B

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh gia. Sở dĩ Giáo hội đặt lễ Thánh gia này ngay trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh là vì Giáo hội muốn cho chúng ta ý thức được tính cách đặc biệt của vấn đề Gia đình nhất là trong hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay.

Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Đức Mẹ và Thánh Giu-se tuân giữ Luật Thiên Chúa qua việc các ngài đã dâng Hài Nhi Giê-su cho Thiên Chúa trong Đền thờ.

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần bát nhật Giáng Sinh

Phải nói câu chuyện cụ già Simêôn được gặp Chúa hôm nay là một câu chuyện thật đẹp trong Tin Mừng. Câu chuyện này xảy ra ngay trong những ngày Chúa Giêsu mới có mặt trên cõi trần gian này.