Bài Giảng

Suy niệm Lời Chúa: Thứ tư tuần 32 TN

Khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi: không phải mười người đều được khỏi cả sao? Còn chín người kia đâu?, thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa muốn người ta phải có lòng biết ơn.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ ba tuần 32 TN

Ngài khuyên chúng ta hãy tự nhận mình là những người đầy tớ vô dụng, không làm được gì hơn là phận sự phải làm, sau khi chúng ta đã làm được việc này việc nọ cho Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai tuần 32 TN - Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo

Sống trên đời là sống liên đới. Tôi không thể sống mà không cần đến người khác, cũng không thể sống mà không cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ sáu tuần 31 TN - Cung hiến Thánh đường LATÊRANÔ

Đức Giêsu vốn qúy trọng Đền Thờ Giêrusalem. Ngài gọi đó là Nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi thánh này trở thành cái chợ. 

Suy niệm Lời Chúa: Thứ năm tuần 31 thường niên

Con chiên lạc và đồng tiền bị mất tượng trưng cho những người tội lỗi xa Chúa. Thiên Chúa không bỏ mặc những con người mà Ngài đã dựng nên, dù cho họ có phản bội Ngài.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ tư tuần 31 thường niên

Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả. Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Ðức Giêsu, dám bán tất cả để thấy mình giàu có.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ ba tuần 31 thường niên

Một trong những hình ảnh Kinh Thánh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa dọn ra cho dân khi thời Cứu Thế đến.

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 32 Thường niên B (+video)

Lý do Chúa để ý tới không phải là vì bà đã làm một việc to tát. Bà chỉ làm một việc rất tầm thường nhưng qua việc đó Chúa đã thấy được tấm lòng của bà.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên B (+video)

Trước hết câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với Chúa và Giáo Hội. Bà góa rất nghèo nhưng bà đã ý thức được bổn phận của mình đối với Chúa, với cộng đoàn.

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 31 thường niên

Chúa Giêsu dạy môn đệ Ngài một cách cho có giá trị cao hơn nhiều: cho những kẻ không có khả năng cho lại, và động cơ chỉ là vì thương nên muốn chia sẻ.