Bài Giảng

Sống chân thật trước mặt Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 21/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,1-6.16-18
"Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." (Mt 6,6)

Yêu thương kẻ thù

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
"Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con." (Mt 5,44)

Không trả đũa

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 19/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần XI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,38-42
"Nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa." (Mt 5,39)

Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 18/06/2017 (All day)
Chúa Nhật XI mùa Thường Niên A - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Lời Chúa: 
Ga 6, 51-59
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời." (Ga 6,51)

Chân thật

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 17/06/2017 (All day)
Thứ Bảy tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,33-37
"Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không." (Mt 5,34.37)

Giữ Đức Khiết Tịnh

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 16/06/2017 (All day)
Thứ Sáu tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5, 27-32
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi."  (Mt 5,28)

Làm hoà

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 15/06/2017 (All day)
Thứ Năm tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,20-26
"Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ." (Mt 5,24)

Kiện toàn lề luật

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 14/06/2017 (All day)
Thứ Tư tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,17-19
"Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt 5,17)

Cho trần gian

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 13/06/2017 (All day)
Thứ Ba tuần X mùa Thường Niên - Thánh Antôn Pađôva
Lời Chúa: 
Mt 5,13-16
"Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ ngợi khen Cha trên trời." (Mt 5,16)

Phúc cho những ai...

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 12/06/2017 (All day)
Thứ Hai tuần X mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 5,1-12
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." (Mt 5,3)