Bài Giảng

Ngày 04/11: Thánh Carôlô Borrômêô

Với những công nghiệp lớn lao và những nhân đức hết sức anh hùng của một Hòng Y Giám mục, Chúa đã thưởng công cho ngài.

Ngày 03/11: Thánh Martinô de Porres, tu sĩ

Ngày 8-9-1837 Ngài được Đức Grêgôriô XVI tuyên lên hàng chân phước. Ngày 10-6-1955 Đức Pio XII đặt Ngài làm bổn mạng các tổ chức Xã hội tại Péru.

Tâm hồn nghèo khó

Ngày 01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng)
Lời Chúa: 
Mt 5,1-12a
"Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao." (Mt 5,12a)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm A - 2/11: Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Giáo Hội dành riêng tháng 11 hàng năm để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân đến những người thân đã lìa thế.

Ngày 02/11: Lễ các đẳng linh hồn

Chúng ta nhớ đến Giáo Hội đau khổ nơi những người anh chị em chúng ta đang cần được thanh luyện để được xứng đáng một phần nào với sự thánh thiện tuyệt đối của Chúa.

Luật vì lợi ích của con người

Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 14,1-6
Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh không?" (Lc 14,3)

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật: 31 Thường Niên A (Mt 23,1-12)

So sánh Mt 23,11 với Mt 20,26-27. “Ai là người lớn nhất trong anh em, phải là người phục vụ anh em.” Như thế sự lớn lao thực sự của một người nằm ở chỗ nào?

Phải tiếp tục

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,31-35
"Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi." (Lc 13,33)

Cửa hẹp

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 13,22-30
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)

Ngày 01/11: Lễ các Thánh nam nữ

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta mà lại không muốn làm thánh. Thế nhưng con người của chúng ta thường yếu đuối. Chính vì vậy mà chúng ta phải xin với Chúa ơn can đảm.