Bài Giảng

Sẵn sàng

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,39-48
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)

Tỉnh thức

Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,35-38
“Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.” (Lc 12,35.37)

Sử dụng tiền của

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,13-21
"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (Lc 12,20)

Bài giảng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong Kinh Phụng vụ Giờ Ba (Phiên họp khoáng đại thứ XIV)

Trong phần cử hành kinh Phụng vụ Giờ Ba, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có bài giảng ngắn trước Thượng Hội đồng.

Bổn phận đối với thế quyền và thần quyền

Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 22,15-21
Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". (Mt 22,21)

Anh em hãy đi

Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả sách Phúc Âm (Lễ kính)
Lời Chúa: 
Lc 10,1-9
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Lc 10,2)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm A - Ngày Thế giới Truyền giáo

Sau ba dụ ngôn liên tiếp mà Chúa Giêsu muốn tỏ rõ thái độ không khoan nhượng của Ngài trước sự giả hình của các thượng tế và hàng kỳ mục.

Bạn hữu quý giá

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,1-7
"Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." (Lc 12,7)

Giả hình

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 11,47-54
"Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa." (Lc 11,50-51)

Bài giảng Thánh lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Truyền Giáo 2014

Không có thì không cho được. Muốn cho thì phải có. Vậy phải biết Chúa trước đã. Đem Chúa nhưng bằng cách nào đây? Thưa là bằng đời sống của mình.