Bài Giảng

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường Niên - năm A

Nếu hình ảnh thánh Phêrô tuyên tín là một hình ảnh thật đẹp đẽ bao nhiêu, thì hành động can gián Chúa Giêsu của ông lại thật tương phản bấy nhiêu. Như thế, hai khuôn mặt trái ngược lại xuất hiện nơi cùng một con người và ở cùng một thời điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra cho người môn đệ Chúa Kitô.

Trung tín

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25, 14-30
"Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Bài giảng Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A

Chúa Giêsu đã nói đến sự sống và sự chết. Đây là những qui luật sống thật quan trọng và thật khắt khe Chúa Giêsu đưa ra để chỉ đường dẫn lối theo Chúa.

Khiêm tốn

Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 23,8-12
"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mt 23,12)

Canh tân đời sống

Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,27-32
"Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp." (Mt 23,27)

Giả hình

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,23-26
"Những điều quan trọng hơn trong lề luật thì các ngươi lại bỏ qua." (Mt 23,23)

Mù quáng

Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 23,13-22
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng." (Mt 23,16)

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Sau khi nhận được đầu của Gioan Tẩy Giả, Hêrođia đã lấy giao cạy miệng ra và đâm một nhát thấu qua cái lưỡi đã dám nói lên những lời xúc phạm đến bà.

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân đã để lại cho Giáo Hội nhiều áng văn lỗi lạc về Thiên Chúa tuyệt đỉnh của tình yêu. Những châm ngôn của Ngài đã trở nên bất hủ...