Bài Giảng

Hạnh phúc đích thực

Thứ Ba tuần XVII mùa Thường Niên - Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 13,16-17
"Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe." (Mt 13,16)

Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria

Danh tánh Gioakim và Anna được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh nữ Maria vào khoảng năm 200.

Phục vụ

Thứ Hai tuần XVII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,20-28
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XVII mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Kinh Lạy Cha có dạy cho tôi biết tôi là ai và phải sống thế nào không? Sách Giáo Lý Công Giáo mới có 1 phần khá dài về kinh Lạy Cha...

Kiên trì cầu xin

Chúa Nhật tuần XVII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 11,1-13
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

Kiên nhẫn

Thứ Bảy tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 23/07: Thánh Birgitta
Lời Chúa: 
Mt 13,24-30
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt." (Mt 13,30)

Tôi đã trông thấy Chúa

Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính
Lời Chúa: 
Ga 20,1-2.11-18
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều Người đã nói với bà (Ga 20,18)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C

Đoạn Tin Mừng vừa làm nổi bật sự cần thiết của việc cầu nguyện, vừa cho thấy thái độ cần có khi cầu nguyện và nội dung của việc cầu nguyện.

Ơn hiểu biết

Thứ Năm tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,10-17
"Về phần các con, đã được cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết." (Mt 13,11)

Sinh hoa kết quả

Thứ Tư tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,1-9
"Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả..." (Mt 13,8)