Bài Giảng

Bài giảng lễ Thiếu nhi Chúa Nhật 30 Thường Niên - năm A

Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng, nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu người là bằng chứng yêu mến Chúa.

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật: 30 Thường Niên A (Mt 22,34-40)

Hai điều răn Đức Giêsu đưa ra ở Mt 22,37-39 có điểm nào giống nhau và khác nhau? Hai điều răn ấy có liên quan mật thiết với nhau không? Chỉ giữ một trong hai có được không?

Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Nhân một thắc mắc rất hợp lý, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ những điểm then chốt trong lề luật. Đó là luật yêu thương. Mến Chúa và yêu người.

Nhận xét

Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,54-59
"Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?" (Lc 12,56)

Lửa & phép rửa

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)

Sẵn sàng

Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,39-48
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)

Tỉnh thức

Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,35-38
“Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.” (Lc 12,35.37)

Sử dụng tiền của

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 12,13-21
"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (Lc 12,20)

Bài giảng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong Kinh Phụng vụ Giờ Ba (Phiên họp khoáng đại thứ XIV)

Trong phần cử hành kinh Phụng vụ Giờ Ba, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có bài giảng ngắn trước Thượng Hội đồng.

Bổn phận đối với thế quyền và thần quyền

Chúa Nhật tuần XXIX Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 22,15-21
Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". (Mt 22,21)