Bài Giảng

Ngày 03/09: Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Đức Grêgôriô Cả trước hết đã là đô trưởng rồi đến Giám mục Rôma. Ngài đã chứng tỏ mình là người có một khả năng đặc biệt về hành chánh và luân lý đạo đức.

Bài giảng Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh giáo xứ Trung Chánh

Trước hết, một giáo xứ tốt là một “Cộng đoàn đức tin”. Một giáo xứ tốt còn phải là “một cộng đoàn bác ái yêu thương”. Sau cùng, một giáo xứ tốt phải là một cộng đoàn truyền giáo.

Đấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa." (Lc 4,34)

Ngài sai tôi

Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4, 16-30
"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối,..." (Lc 4,18)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường Niên - năm A

Nếu hình ảnh thánh Phêrô tuyên tín là một hình ảnh thật đẹp đẽ bao nhiêu, thì hành động can gián Chúa Giêsu của ông lại thật tương phản bấy nhiêu. Như thế, hai khuôn mặt trái ngược lại xuất hiện nơi cùng một con người và ở cùng một thời điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra cho người môn đệ Chúa Kitô.

Theo Chúa là từ bỏ và vác thập giá

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,21-27
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16,24)

Trung tín

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 25, 14-30
"Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21)

Sử dụng tài năng Chúa trao

Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mc 6,17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa." (Mc 6,25)

Bài giảng Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A

Chúa Giêsu đã nói đến sự sống và sự chết. Đây là những qui luật sống thật quan trọng và thật khắt khe Chúa Giêsu đưa ra để chỉ đường dẫn lối theo Chúa.

Khiêm tốn

Ngày 28/08: Thánh Âu-tinh (Augustinô), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
Lời Chúa: 
Mt 23,8-12
"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mt 23,12)