Bài Giảng

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ (song ngữ, có file đính kèm)

Bài này thường được gọi là dụ ngôn chiên và dê. Trong ngày chung thẩm, Đức Kitô sẽ phán xét tất cả nhân loại chiếu theo hành động bác ái của họ đối với mọi người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm A - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Bài tường thuật này là một phần trong bài giảng về ngày cánh chung của tin mừng Matthêu, với bối cảnh của ngày Đức Kitô quang lâm.

Thiên Chúa của kẻ sống

Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 20,27-40
"Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống." (Lc 20,38)

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên A – Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Tai sao đoạn Phúc âm này được đọc vào lễ Chúa Kitô Vua, cuối năm phụng vụ? Trước đoạn Phúc Âm này có ba dụ ngôn. Đâu là ý chính của ba dụ ngôn đó?

Nhà cầu nguyện

Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,45-48
"Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp." (Lc 19,46)

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Hôm nay chúng con cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Vua. Khi nghĩ đến một người làm vua, chúng con thường thấy họ là những người như thế nào?

Ngày 22-11: Thánh Cêcilia, đồng trinh tử đạo

Một vị thánh đã sống xa cách chúng ta cả gần 18 thế kỷ, nhưng những hình ảnh hiếm hoi về đời sống của vị thánh trẻ này vẫn còn thật sống dộng trong lòng nhiều người.

Chúa khóc thương

Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,41-44
"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi." (Lc 19,41)

Ngày 21-11: Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh

Thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong câu chuyện hôm nay nhằm đề cao những người lắng nghe và làm theo Lời Chúa.

Việc Chúa trao

Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 19,11-28
"Ông gọi các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói: 'Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.'" (Lc 19,13)