Bài Giảng

Sứ mạng phục vụ

Thứ Tư tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,32-45
"Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người." (Mc 10,45)

Tính toán của con người

Thứ Ba tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,28-31
"Ai bỏ tất cả vì Thầy và vì Phúc Âm, thì đời sau được sự sống vĩnh cửu." (x. Mc 10,29-30)

Kho báu nước Trời

Thứ Hai tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
"Bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, rồi đến theo Ta." (Mc 10,21)

Kho báu nước Trời

Thứ Hai tuần VIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,17-27
"Bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, rồi đến theo Ta." (Mc 10,21)

Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa: 
Ga 16,12-15
"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con." (Ga 16,15)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: CN Chúa Ba Ngôi & Tuần VIII mùa Thường Niên - năm C

Hôm nay Giáo Hội dẫn chúng ta vào trọng tâm quan trọng nhất của niềm tin khi Giáo Hội hướng chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm cột trụ của Đạo.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Các bài đọc ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi trình bày cho chúng ta những chứng cứ trong Thánh Kinh về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Để hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi thì chúng cpn không nên dùng trí khôn để tìm hiểu, nhưng nên dùng trí khôn để nhìn vào những công việc Thiên Chúa làm mà hiểu về Thiên Chúa thì hay hơn và dễ hiểu hơn.

Tâm hồn trẻ nhỏ

Thứ Bảy tuần VII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,13-16
"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó." (Mc 10,15)

Yêu thương nhau

Thứ Sáu tuần VII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 10,1-12
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ" (Mc 10,9)