Bài Giảng

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa nuôi dân Ngài. Vua Giêsu dùng món ăn của dân nghèo để nuôi bất cứ ai đến với Ngài nơi hoang địa, mọi người được chữa lành và no đủ.

Bài giảng Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên - năm A

Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng rất nhiều bài học. Nhưng có lẽ bài học thiết thực nhất cho chúng ta hôm nay là bài học về tình liên đới.

Ngày 01/08: Thánh Anphongsô Ligôriô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Anphongsô Đệ Ligoriô sinh ngày 27/9/1696 tại Marrinella gần thị trấn Naples. Ngày 1/8/1787 Ngài an nghỉ một cách thánh thiện trong Chúa.

Thanh lọc

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,47-53
"Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài." (Mt 13,48)

Kho tàng Nước Trời

Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,44-46
"Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vui mừng trở về bán tất cả, mà mua thửa ruộng ấy." (Mt 13,44)

Phần tốt nhất

Ngày 29/07: Thánh nữ Martha
Lời Chúa: 
Lc 10, 38-42
"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)

Ngày 31/07: Bài giảng lễ Thánh Ignatio Loyola, linh mục

Ignatio nhà Loyola là một tu sĩ, nhà thần học lớn của Giáo hội Công giáo Rôma. Ngài sáng lập nên Dòng Tên và là bề trên tổng quyền đầu tiên của hội dòng này.

Ngày 29/07: Bài giảng lễ Thánh Martha

Đọc trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa đã tuyên bố rất rõ, cả cuộc đời công khai của Chúa, dường như Chúa sống ở ngoài đường hơn ở trong nhà.

Sức sống to lớn

Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 13,31-35
"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)

Nước Trời giống như kho báu

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13,44-52
"Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13,44)