Bài Giảng

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Phục Sinh- năm A

Bài Tin Mừng thuật lại hai lần Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ cách nhau một tuần lễ, để chứng minh Người đã từ cõi chết trỗi dậy.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá- năm A

Đi Con Đường Giê-su không được dừng lại trong cuộc khải hoàn vào thành Giêrusalem với cành lá, quần áo trải thảm trên đường, và với đám đông hoan hô…

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Biến cố vào Giêrusalem cho thấy giờ của Chúa Kitô đã đến. Ngài sẽ phải bước qua cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh cho con người.

Thấy và Tin

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 23/04/2017 (All day)
Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,19-31
Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29)

Ngài Đến Và Cùng Đi Với Họ

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 19/04/2017 (All day)
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24, 26)

Các ngươi sẽ được tự do

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 05/04/2017 (All day)
Lời Chúa: 
Ga 8, 31-42
"Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?".

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A

Thiếu nhi chúng con yêu quí. Chúng ta vừa được nghe một bài Tin Mừng hết sức đặc biệt. Đây là câu chuyện chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Qua câu chuyện này cha thấy có hai điều rất rõ một là tình thương và hai là quyền năng của Chúa Giêsu.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A (Lm.ĐTQ)

Phải nói ngay rằng khi đọc câu truyện này tôi cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng. Lý do là vì trong câu truyện này tôi gặp được một Đức Giêsu rất gấn gũi với tôi, với những con người.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay- năm A

Theo Đức Giê-su thì mù không phải là một cái tội. Cố tình bịt tai nhắm mắt do sự cứng lòng tin như các đầu mục Do thái mới là tội.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay – năm A (song ngữ, có file đính kèm)

Một người mù lòa tầm thường được thấy vì tin vào Đức Giêsu. Những người có chức vị cao trọng đầy quyền thế thì lại không nhìn ra ánh sáng chân lý.