Bài Giảng

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 30 mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Chúng ta được trở nên công chính nhờ trung thành trong giao ước với Chúa và nhờ vậy được Chúa cứu độ. Không có Chúa, ta không tự trở nên công chính được.

Bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Truyền Giáo - Năm C

Truyền giáo là làm một việc tương tự truyền thanh, truyền hình như cha vừa nói. Cha nói là giống như thôi chứ việc truyền giáo quan trọng hơn nhiều, hay hơn nhiều.

Suy niệm Lời Chúa: CN Truyền Giáo (+video)

Chúa Giêsu vẫn tự xưng mình là người do Chúa Cha sai. Hàng chục lần, Người đã sử dụng danh xưng này. Người "được sai đi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó".

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Truyền Giáo - CN 30 TN-C

Người chỉ thị cho các ông hãy đi khắp thế gian thâu nạp môn đồ cho Người, làm phép rửa cho họ “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C

Tin mừng hôm nay dạy bài học khiêm nhường, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Trong đó người Pharisêu đã kiêu ngạo khi cầu nguyện chỉ trích tha nhân và tự đề cao bản thân.

Bài giảng Chúa nhật 30 TN-C, Chúa nhật truyền giáo (ĐTGM Phaolô)

Chúng ta đừng sợ: sự nhút nhát của chúng ta có hậu quả rất lớn. Nhiều người mất cơ hội để biết Chúa. Đừng bỏ lỡ cơ hội để nói về Chúa.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày thế giới truyền giáo 2016

Hội Thánh được sai đi loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, trái tim đang đập của Tin Mừng” (Misericordiae Vultus,12) và công bố lòng thương xót tại mọi góc cùng của thế giới, đến với hết mọi người, người già cũng như người trẻ.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C

Thái độ khiêm nhường và việc chấp nhận những giới hạn của con người làm đẹp lòng Thiên Chúa, và Người sẽ lắng nghe tiếng họ kêu cầu. Nếu chúng ta thực sự nhận ra khiếm khuyết của bản thân...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C - Chúa Nhật Truyền Giáo (Lm ĐTQ)

Hôm nay, ngày chúa nhật Truyền giáo, Hội Thánh muốn chúng ta suy nghĩ về việc đem Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đến cho lương dân, để làm cho họ cũng trở nên môn đệ của Người.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên - Năm C (Lm HBX)

Nhiều người trong chúng ta cũng nghĩ rằng những kẻ tội lỗi không được đến nhà thờ: tội lỗi mà đến nhà thờ làm chi? Chỉ là giả hình! Nhà thờ là nơi dành cho những người đạo đức thánh thiện.