Bài Giảng

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

 Lòng mến Chúa không phải chỉ dừng lại ở tình cảm và lời nói, nhưng phải được thể hiện qua hành động tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A (+Video)

 "Ai đón nhận luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẻ tỏ mình ra cho người ấy"(Ga 14,21)

Bài giảng lễ thiếu nhi Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh, năm A

Chúng con biết, sau khi Chúa về trời rồi thì không còn ai được thấy Chúa như người ta vẫn thấy. Nhưng như Chúa nói Chúa vẫn ở với loài người: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi người cho đến tận thế...

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Bao nhiêu năm trời theo Chúa, các tông đồ đã có dịp thấy Chúa là một con người thật là vĩ đại và kỳ diệu. Chưa hề bao giờ các ông ấy thấy Chúa có vẻ là một người chiến bại. 

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

Muốn được về trời với Chúa sau khi kết thúc cuộc sống ở dưới trần gian này chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đo là sống yêu thương như Chúa đã sống.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A

Tôi sống lời mời gọi sám hối để quay về với Đức Giêsu? Đức Giêsu là nguồn sống và cứu độ của tôi? Tôi thể hiện niềm tin của tôi vào Đức Giêsu như thế nào trong cuộc sống?

Vâng giữ Lời Ngài

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 21/05/2017 (All day)
Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,15-21
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. (Ga 14,21)

Gắn liền với Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 17/05/2017 (All day)
Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15, 1-8
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." (Ga 15,5)

Hãy đi...

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 15/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14, 21-26
"Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" (Ga 14,22)

Thầy đi để dọn chỗ cho các con

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 14/05/2017 (All day)
Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,1-12
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. (Ga 14,12)