Đức Mẹ

25/03: Lễ Truyền Tin - Mừng kính Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa

Năm nay, ngày 25/3 trùng với ngày Thứ Hai Tuần Thánh nên Giáo Hội dời ngày lễ Truyền Tin vào ngày 8/4. Lịch Phụng Vụ Rôma lấy lại danh xưng “lễ Truyền Tin” để gọi lễ Ngôi Lời Nhập Thể...

Ngày 01/01: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ðể thấy được sự xác tín và lòng sùng kính đích thực của toàn thể Hội Thánh đối với Ðức Maria, nhất là về tín điều về Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải đi ngược lại dòng lịch sử.

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 08/12/2018 (All day)
Ngày 8/12: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28)

Ngày 8/12: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tín điều về “Đức Trinh Nữ Maria ngay từ thuở ban đầu đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ”, qua thời gian càng ngày càng rõ rệt.

Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao mừng Năm Đức Tin

Hòa chung bầu khí Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ khai mạc Năm Đức Tin, TTTM Tàpao tổ chức chương trình hướng về Năm Đức Tin.

Ngày 07/10: Thánh Mẫu Mân Côi

Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 8/9: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Giáo Hội không mừng ngày sinh của các thánh. Chúng ta thấy có ba lễ mừng sinh nhật: của chính Đức Giêsu, của Trinh Nữ Maria và của thánh Gioan Tẩy Giả.

Ngày 22/8: Đức Maria Trinh Nữ Vương

Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức thánh cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức trinh Nữ là “sự cứu rỗi của dân Roma”.

Ngày 15/8: Đức Mẹ hồn xác lên trời

Từ thuở ban đầu, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Những trích đoạn trong Tân Ước minh chứng điều này; tiếp đến là những bản văn của các giáo phụ...

Ơn Vô nhiễm nguyên tội và hành trình giải thoát

Lời “xin vâng” của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vẫn cần được lặp lại trong đời sống Kitô hữu mỗi ngày. “Xin vâng” với ơn giải thoát khỏi tội lỗi – chứ không chỉ là sự giải thoát chính trị và kinh tế. “Xin vâng” với con đường giải thoát ngang qua thập giá tình yêu của Đức Giêsu – chứ không phải bằng bạo lực trong hành động cũng như ngôn từ.