Đức Mẹ

Đứng gần Thánh giá

Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên - 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi
Lời Chúa: 
Ga 19,25-27
"Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người." (Ga 15,25)

Để Chúa hướng dẫn đời mình

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 8/9: Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria
Lời Chúa: 
Mt 1,1-16.18-23
"Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần." (Mt 1,18)

Thiên Chúa ở cùng

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên - Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." (Lc 1,28)

Tin Chúa sẽ thực hiện

Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lời Chúa: 
Lc 1,39-56
"Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện" (Lc 1,45)

Ghi nhớ trong lòng

Thứ Bảy - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Lời Chúa: 
Lc 2,41-52
"Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng." (Lc 2,51)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria

Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Giáo Hội cho chúng ta mửng lễ Trái Tim của Đức Mẹ ngay sau khi chúng ta mừng lễ Trái tin Chúa Giêsu.

Xin vâng

Ngày 25/03: Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38)

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Ngày 02/02 - Đức Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh (lễ nến)

Sự vâng phục thánh ý Chúa là một trong nét đẹp trong đời sống của Đức Maria và Thánh Giuse. Các Ngài đã thể hiện sự vâng phục này ngay từ khi các ngài được Chúa trao cho trách nhiệm...

Bài giảng Thánh lễ Giao thừa Dương lịch tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Phan Thiết)

Mẹ là “Mẫu Hậu, là Nữ Vương của tất cả thế giới”. Đầu năm dương lịch là “ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới”, chúng ta hãy hướng lòng lên cùng Đức Mẹ, là Nữ Vương ban sự bình an.

Ngày 01/01: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ðể thấy được sự xác tín và lòng sùng kính đích thực của toàn thể Hội Thánh đối với Ðức Maria, nhất là về tín điều về Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải đi ngược lại dòng lịch sử.