Đức Mẹ

Lời kinh “Salve Regina - Lạy Nữ Vương”

Một lời kinh thắm thiết cầu khấn cùng Đức Mẹ Maria mà Kitô hữu đọc hầu như thuộc lòng là kinh “Salve Regina - Lạy Nữ Vương”.

Suy niệm: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08)

Sau khi Đức Mẹ nói lên lời “xin vâng”, Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mở rộng tâm hồn và để mặc Người hướng dẫn cuộc đời mình.

Xin vâng

Thứ Hai tuần II Mùa Phục sinh - Kính trọng thể Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38)

Suy niệm trong lòng

Ngày 1/1: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: 
Lc 2,16-21
"Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." (Lc 2,19)

Đấng đầy ơn sủng

Thứ Ba tuần I Mùa Vọng - Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ." (Lc 1,28)

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh

Thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong câu chuyện hôm nay nhằm đề cao những người lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Chúa quý trọng họ hơn những người có liên hệ huyết nhục với Ngài.

Thực thi ý Chúa

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)

Vâng theo ý Chúa

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Ngày 07/10: Đức Mẹ Môi Côi
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền." (Lc 1,38)