Đức Mẹ

Suy niệm: Lễ Mẹ Mân Côi (Lm.ĐTQ)

Khi đọc kinh Mân côi người tín hữu được mời gọi kết hợp với Đức Mẹ Maria chiêm ngắm những mầu nhiệm quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu như mầu nhiệm nhập thể, Tử nạn và Phục sinh.

Thiên Chúa ở cùng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 22/08/2016 (All day)
Thứ Hai tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ." (Lc 1,28)

Lời kinh “Salve Regina - Lạy Nữ Vương”

Một lời kinh thắm thiết cầu khấn cùng Đức Mẹ Maria mà Kitô hữu đọc hầu như thuộc lòng là kinh “Salve Regina - Lạy Nữ Vương”.

Xin vâng

Thứ Hai tuần II Mùa Phục sinh - Kính trọng thể Lễ Truyền Tin
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38)

Suy niệm trong lòng

Ngày 1/1: Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa: 
Lc 2,16-21
"Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng." (Lc 2,19)

Đấng đầy ơn sủng

Thứ Ba tuần I Mùa Vọng - Ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ." (Lc 1,28)

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh

Thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong câu chuyện hôm nay nhằm đề cao những người lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Chúa quý trọng họ hơn những người có liên hệ huyết nhục với Ngài.

Thực thi ý Chúa

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta..." (Mt 12,49)