WHD- tổng hợp

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2018

Tuần tin do Ban biên tập trang web hdgmvietnam.org tổng hợp các tin tức trong tuần, và phát hành vào thứ Năm hằng tuần.