WHĐ (tổng hợp)

Giáo hội Việt Nam bế mạc Năm Thánh 2018

Giáo hội VN đã bế mạc Năm Thánh kính CTTĐ VN, cử hành từ 19 tháng 6 đến 24 tháng 11 năm 2018, kỷ niệm 30 năm tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh.