WGPSG tổng hợp

Chân dung Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

Đức Gioan XXIII cũng thường được gọi là "Giáo hoàng Gioan nhân hậu". Ngài coi mình là "con cái của Thánh Phanxicô" khi gia nhập Dòng Ba Phanxicô...

Chân dung Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ 264. Triều đại 26 năm của ngài dài thứ nhì, chỉ sau Đức Giáo hoàng Piô IX giữa thế kỷ 19 (32 năm, 1846-1878).