WGPSG --

Tiễn đưa thi hài Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ra phi trường Fiumicino

10g50 giờ Roma (16g50 giờ VN) ngày 13.03.2018, linh cữu của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc bắt đầu rời nhà quàn bệnh viện San Camillo để ra phi trường Fiumicino