WGPS

Thư Mục tử Mùa Chay - Phục Sinh 2017 & việc trùng tu Nhà Thờ Chánh Toà Sài Gòn

Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em kẻ góp công người góp của, người khác nữa góp lời cầu nguyện cho việc trùng tu Nhà Thờ Chánh Toà được thành công tốt đẹp.