VP Tòa TGM Sàigòn

Cáo phó Linh mục Giuse Lê Đình Quế Minh

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Hai 03 tháng 09 năm 2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Văn Toàn

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Hai 03 tháng 09 năm 2018 tại nhà thờ giáo xứ Đức Tin, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.