VP Caritas TGP.TPHCM

Caritas TGP: Thánh lễ tạ ơn & trao chứng nhận

Sáng ngày 4/12/2010 tại hội trường Tòa TGM Sài Gòn, Caritas TGP TP.HCM đã long trọng tổ chức thành lễ Tạ ơn và trao Giấy Chứng Nhận hoàn tất khóa học “Công tác Bác ái Xã hội và Kỹ năng Thực hành”.

Lớp tập huấn dành cho các thành viên Caritas giáo xứ của TGP.TPHCM

Tham dự lớp tập huấn trong hai ngày 10-11/04/2010 trên tại hội trường Tòa TGM, có 185 học viên là những vị phụ trách họat động BAXH tại hơn 122 giáo xứ thuộc 15 giáo hạt