Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

ĐTC Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, bổ nhiệm Giám mục giáo phận Vinh và Hà Tĩnh

ĐTC đã thiết lập Giáo phận mới Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. làm Giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh.