UB Truyền Thông XH / HĐGMVN |

UB Truyền Thông XH / HĐGMVN

Phóng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (từ 19/06 đến 24/11/2018)

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm trả lời phỏng vấn về lý do mở Năm Thánh, ý nghĩa và cách thức cử hành Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử đạo tại Việt Nam