UB Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

Một bài thánh ca cộng đồng được viết theo một kiểu âm nhạc nào đó không quan trọng bằng nó phải thể hiện ra sao để có thể “vinh danh Thiên Chúa” và “thánh hóa các tín hữu”.