UB Mục vụ Gia đình chuyển ngữ

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Ngày 08.05.2018, Tòa Thánh đã công bố bản văn này như là Quy chế chính thức của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.