Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình

Cử hành Năm thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

Theo Chỉ thị của Hội đồng Tòa thánh về Gia đình, các giáo phận trên thế giới nên cử hành Năm thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình vào ngày lễ Thánh Gia năm nay