Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình

Gợi ý mục vụ năm 2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn

Các ĐGM của chúng ta nêu ra ba loại đối tượng phạm trù: các gia đình di dân, các gia đình của các cặp hôn phối khác tôn giáo/tín ngưỡng, và các “gia đình” li thân, li dị tái hôn. 

Cử hành Năm thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình

Theo Chỉ thị của Hội đồng Tòa thánh về Gia đình, các giáo phận trên thế giới nên cử hành Năm thánh Lòng Thương Xót cho các gia đình vào ngày lễ Thánh Gia năm nay