Truyền thông Trung Lao

Giáo phận Bùi Chu: Nhà thờ xứ Trung Lao cháy hoàn toàn

Vào lúc khoảng 23 giờ đêm 05.8.2017, ngọn lửa bắt đầu bùng phát và nhanh chóng lan ra toàn bộ các gian của nhà thờ Trung  Lao, giáo phận Bùi Chu.